Helsingin kaupunki aloittaa ensi vuonna pilotoinnin, jolla on määrä hyödyntää niin sanottua positiivista erityiskohtelua kaupungin henkilöstön rekrytoinnissa.