Helsinki rikkoi lakia nimittäessään johtavan kaupunginasiamiehen panematta virkaa hakuun. Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi asiassa ennakkopäätöksen perjantaina.