Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut vapauttavan päätöksen Helsingin Sanomien Kuukausiliitettä vastaan tehdyssä kantelussa. Mauno Saari kanteli JSN:lle Heikki Haavikon haastattelusta, jossa tämä kertoi näkemyksensä isänsä, kirjailija Paavo Haavikon viimeisistä vaiheista sekä Saaren kirjoittamasta Paavo Haavikon elämäkerrasta.

Saari valitti JSN:ään oikeita tietoja, samanaikaista kuulemista ja omaa kannanottoaan eli vastinetta koskevassa asiassa.

JSN toteaa, että lehti yritti haastatella Mauno Saarta samanaikaisesti Heikki Haavikon kanssa. Ehdoista ei kuitenkaan syntynyt yksimielisyyttä, koska Saari olisi halunnut lukea etukäteen Haavikon kommentit.

Neuvosto niin ikään toteaa, että kantelijalle on syntynyt vastineoikeus. JSN:n mukaan lehti julkaisi Saaren vastineen asiallisesti, lyhennettynä tavalla jonka kantelija oli hyväksynyt.

Jutussa mahdollisesti olleet asiavirheet eivät neuvoston mielestä ole olennaisia.

Näillä perusteilla JSN katsoo, että Kuukausiliite ei rikkonut jutussaan hyvää journalistista tapaa.