Ansiotuloverotusta kevennetään ensi vuonna 200 miljoonalla eurolla hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti, ilmenee valtiovarainministeriön budjettiesityksestä. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) esitteli ministeriön sisäisten neuvotteluiden tulosta pääpiirteittäin keskiviikon tiedotustilaisuudessa.

Verotuksen kevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläketulon saajille sekä etuustulojen saajille. Veronkevennys ei kuitenkaan riitä peittämään kiky-sopimuksesta aiheutuvaa työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksujen nousua. Lue lisää: ”Keski- ja hyväpalkkaisten verotus kiristyy selkeästi ensi vuonna”

Sen sijaan haittaveroja kiristetään. Tupakkaveron korotuksia jatketaan asteittain hallituskauden aikana ja korotus ensi vuodelle on 50 miljoonaa euroa. Virvoitusjuomien veroa korotetaan ensi vuonna 25 miljoonalla eurolla sokeripitoisia juomia painottaen.

Liikennepolttoaineiden verotusta korotetaan hallitusohjelmassa sovitulla, kuluttajahintojen ennustettua nousua vastaavalla 250 miljoonalla eurolla. Korotus tehtäisiin siten, että se tulisi voimaan elokuussa 2020.

Aiemmin ilmoitetut perusturvan etuuskorotukset sekä ansiotuloverotuksen kevennykset ”kompensoivat polttoaineverotuksen nousua pienituloisille”, hallitus perustelee. Hallitusohjelman muita energiaverotusta koskevia veromuutoksia ei toteuteta vielä ensi vuonna.

Alijäämä kasvaa

Vuoden 2020 valtiovarainministeriön budjettiesityksen loppusumma on 57,0 miljardia euroa, mikä on noin 1,5 miljardia euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Valtiovarainministerin budjettiesitys on 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Hallitusohjelman mukaiset pysyvät toimet lisäävät valtion menoja nettomääräisesti noin miljardilla eurolla vuonna 2020. Hallitusohjelman mukaisista tulevaisuusinvestoinneista päätetään erikseen.

”Niin sanottuihin tulevaisuusinvestointeihin kohdistuvista panostuksista päätetään myöhemmin talousarviovalmistelun yhteydessä, minkä takia niiden vaikutusta määrärahoihin ja budjetin tasapainoon ei vielä ole huomioitu”, ministeriö kertoo.

Kesän lisätalousarviossa arvioitiin vuodelle 2019 noin 1,7 miljardin euron budjettialijäämää, joten alijäämän arvioidaan kasvavan noin 0,5 miljardilla eurolla ensi vuonna. Valtionvelka nousee vuonna 2020 arviolta 109 miljardiin euroon.

Julkinen talous kiristyy, työllisyydessä akuutti ongelma

Talousarvioesitystä ja julkisen talouden suunnitelmaa on ministeriön mukaan valmisteltu tilanteessa, jossa Suomen talouskasvu on jäämässä viime vuosia hitaammaksi kuluvana ja tulevina vuosina.

”Julkisen talouden tilanne kiristyy”, Lintilä kuvasi Rinteen hallituksen kauden alkua.

Akuutti ongelma Suomessa on noususuuntaisen työllisyyskehityksen hyytyminen, Lintilä kertoi.

”Tässä on meidän ongelma nyt. Tänä vuonna on menty tasaista, ei [enää] nousua – työllisyyskehitys on hiipunut”, Lintilä kertoi.

”Tuon toivoisi jatkuvan tuosta ylöspäin”, ministeri viittasi esittelemäänsä työllisyyskäyrään viitaten.

Työllisyystavoitteen saavuttamiseksi TE-palveluihin ehdotetaan noin 15 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tällä muun muassa vakiinnutetaan työnhakijoiden määräaikaishaastattelujen toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja edistetään nuorisotakuun toteutumista, ministeriö kertoo. Lisäksi sujuvoitetaan työlupaprosesseja sekä kansainvälistä rekrytointia.

Palkkatuen käytön lisäämiseksi yrityksissä ehdotetaan julkisiin työvoimapalveluihin 10 miljoonan euron lisäystä. Uusien miljardiluokan ekosysteemien ja innovaatioiden syntymistä Suomeen ehdotetaan kannustettavan 33 miljoonan euron Business Finlandin avustusvaltuuden lisäyksellä.

Hallitusohjelman tavoite on julkisen talouden saaminen tasapainoon vuoteen 2023 mennessä. Ministeri Lintilän mukaan sellaista skenaariota ei ole, että hallituksen työllisyystavoite ei toteutuisi, mutta kaavaillut lisäpanostukset tehtäisiin.

Lintilä: Yhdenkään yrityksen toimintamahdollisuudet eivät mene

Toinen vahva pyrkimys on rohkaista yrityksiä investoimaan. Ministeri Lintilä nimesi valtiosihteeri, kansliapäällikkö Martti Hetemäen selvityshenkilöksi kartoittamaan investointeja vauhdittavia toimia, jotka voitaisiin sisällyttää hallituksen ensi vuoden talousarvioesitykseen. Hallitus käsittelee Hetemäen ehdotuksia budjettiriihessään syyskuussa.

”Hetemäki tulee painamaan sitä turbonappia näiden investointien suhteen. Eli kuinka saadaan investoinnit liikkeelle”, Lintilä summasi.

Sekä investointeihin että työllisyyteen liittyy Lintilän infossaan korostama talouspolitiikan ennustettavuus, joka on tärkeää yrityksille. Tämä oli ministeriön budjettiesityksessä tärkeä ohjenuora, ministeri kertoi.

”Tällä budjetilla eivät yhdenkään yrityksen yrittämisen edellytykset mene.”

Ministeri Lintilän mukaan budjettiesitys sisältää ”niitä esityksiä, jotka kaikki viisi puoluetta ovat hyväksyneet hallitusneuvotteluissa”.

”Jos joku toivoo, että täältä tulee jotain dramaattisia muutoksia, niin ei tule.”

LUE MYÖS:

Kokoomuslainen ilkkui avustaja-armeijasta – Nyt puhuu Li Andersson

Poliisi perussuomalaisten kansanedustajan esitutkinnasta: Äärimmäisen poikkeuksellinen tapaus

Jussi Halla-aho: ”Härskiä politikointia” – Perussuomalaiset estäisi kansanedustajan syytesuojan murtamisen