Yksityisen sosiaali- ja terveysalan työnantajia edustava Hyvinvointiala HALI lausuu, että sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan heti lisää koulutuspaikkoja.

Hallitus on saanut valmiiksi luonnoksen esityksestä, joka koskee sitovan 0,7:n hoitajamitoituksen toteuttamista.

”Asetetun 0,7 tason saavuttamiseksi tarvitaan yli 5 000 uutta hoitajaa nykyisten lisäksi ja ainakin 250 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus. Eikä tässä ole vielä otettu huomioon nopeasti vanhenevan väestön lisäpalveluiden tarvetta, eikä nykyhenkilöstön eläkepoistuman kattamista”, sanoo HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

Mänttäri painotti puheenvuorossaan sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa, että mittava määrä alan henkilöstöä on eläköitymässä ja sote-palveluiden tarve kasvamassa väestön nopean ikääntymisen vuoksi.

”[Tuloksena on] massiivinen lisätyövoiman tarve”, Mänttäri alleviivasi.

Lakiesitykseen kirjattu siirtymäaika 1.4.2023 asti on haastava juuri henkilöstön saatavuuden ja rahoituksen näkökulmasta, työnantajajärjestö toteaa.

Kuntatyönantajat KT lausuu samansuuntaisesti.

”Tämän hetken arvion mukaan jo pelkästään henkilöstömitoituksen nostamisesta aiheutuvat työvoimakustannukset ovat vuosittain noin 233 miljoonaa euroa, sillä palveluihin tarvitaan sijaiset mukaan lukien 5 300 henkilöä lisää”, KT toteaa tiedotteessaan.

”Sote-alan koulutuksen aloituspaikkoja on lisättävä ja hoiva-avustajien koulutuksen asema vahvistettava ja vakinaistettava”, HALI vaatii. Myös KT esittää koulutuspaikkojen lisäämistä, mutta myös muita toimia, kuten työperäisen maahanmuuton tukemista.

Hallituksen luonnoksessa esitetään, että elokuun alusta 2020 lähtien vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen tulee olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. 1.4.2023 alkaen henkilöstömitoitus ei enää saisi olla alle 0,7 työntekijää asiakasta kohti missään yksikössä. Kyse on vanhusten ympärivuorokautisesta palveluasumisesta sekä laitoshoidosta.

Hallitus valmistelee myös laajempaa vanhuspalvelulain uudistusta, jonka ensimmäinen vaihe hoitajamitoitus on.