Ymmärrys musiikista erottaa ihmisen muista elollisista olioista. Ihminen osaa myös hyödyntää ympäristöään musiikin luomiseen. Oheisella videolla