Espoossa tehdyn vertailun perusteella yksityinen terveysasema sai palvelut järjestettyä huomattavasti halvemmalla ja tehokkaammin kuin kaupungin terveysasema. Yksityinen pärjäsi hyvin myös asiakastyytyväisyyskyselyissä.

Vertailun perusteella yksi syy tähän oli, että yksityinen asema sai rekrytoitua kokeneita lääkäreitä.

Espoo vertaili touko-syyskuussa 2013 terveyspalveluyritys Mediverkon Espoontorin terveysasemaa ja kunnallista Kivenlahden terveysasemaa. Tarkoituksena oli vertailla hoitoon pääsyä, tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja kustannuksia.

– Espoontori on onnistunut Espoon kaupunkia paremmin kokeneen henkilöstön rekrytoinnissa. Tätä voidaan pitää suurimpana syynä suurempaan tuottavuuteen, parempaan hoitoon pääsyyn, laboratorio- ja röntgentutkimusten rationaaliseen käyttöön ja matalampaan erikoissairaanhoidon lähetemäärään lääkärikäyntiä kohti, vertailuraportin yhteenvedossa sanotaan.

Kivenlahdessa odotusaika lääkärille oli kokeilun lopussa syyskuussa yli kuukauden. Espoontorilla se oli noin 12 päivää. Alimmillaan Espoontorilta sai kiirettömän lääkäriajan alle viikossa. Kivenlahdessa ajan sai nopeimmillaankin yli kahden viikon päähän.

Syyskuussa kiireettömän ajan sai Espoossa keskimäärin hieman yli 20 päivän päähän.

Espoontorilla oli vertailuaikana 10 951 käyntiä, Kivenlahdessa 8 905. Yhden käynnin hinta oli Espoontorilla huomattavasti matalampi kuin Kivenlahdessa tai koko Espoossa.

Espoontorilla lääkärikäynti maksoi keskimäärin noin 60 euroa, hoitajakäynti 40 euroa. Kivenlahdessa lääkärikäynnille tuli hintaa lähes 100 euroa, hoitajakäynnille noin 70 euroa. Kivenlahtikin pääsi kuitenkin hieman alle koko Espoon hinnan.

Espoontorilta annettiin erikoissairaanhoitolähete noin 12 prosentissa käynneistä, Kivenlahdessa yli 15 prosentissa. Kivenlahdessa erikoissairaanhoitolähetteen sai siis useammin kuin Espoossa yleensä.

Vertailuraportin mukaan ero johtuu ainakin osittain henkilökunnan kokemuksesta. Raportin perusteella kokemattomat lääkärit varmistelevat potilaan tilaa kokeneita useammin esimerkiksi laboratorio- ja röntgentutkimuksilla.

Kivenlahden terveysaseman lääkärihenkilöstö on ollut raportin mukaan seurantajaksolla kokematonta. Yksityisen Espoontorin kerrotaan onnistuneen Espoon kaupunkia paremmin kokeneen henkilöstön rekrytoinnissa.

Espoontorin lääkäreistä suurin osa oli yleislääketieteen erikoislääkäreitä tai kokeneita yleislääkäreitä ja valtaosalla oli yli viiden vuoden terveyskeskuskokemus. Kivenlahdessa pitkä kokemus oli huomattavasti harvemmalla.

Johtava lääkäri Toni Jäntti Mediverkosta kuitenkin uskoo, että röntgen- ja laboratoriolähetteiden pieni määrä johtuu kokeneiden lääkäreiden lisäksi lyhyistä jonotusajoista.

– Jos jono vastaanotolle on kuukausi, laboratoriotutkimuksia tulee määrättyä helpommin. Pitää varmistella enemmän, että voi vakuuttua siitä, että potilaalla ei ole mitään vakavampaa sairautta, Jäntti sanoo.

Jos jonoa on vähemmän, potilaan voi Jäntin mukaan lisätutkimusten sijaan pyytää kontrollikäynnille vaikka seuraavalle viikolle.

Toinen syy tehokkuuteen on Jäntin mukaan Espoontorin omalääkärijärjestelmä. Kun lääkäri tuntee potilaan paremmin, samoja tutkimuksia ei Jäntin mukaan tule tehtyä ainakaan kahteen kertaan.

– Tutkimusten mukaan, mitä paremmin lääkäri tuntee potilaansa, sitä vähemmän tulee erikoissairaalalähetteitä, Jäntti sanoo.

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee vertailua kokouksessaan keskiviikkona. Lautakunnan on tarkoitus kokeilun perusteella myös päättää Espoon terveyspalvelujen järjestämistavasta.

Uudessa mallissa terveysasema saisi määrärahansa asiakkaan tekemän terveysasemavalinnan perusteella. Asiakas saisi siis itse valita mielestään parhaan terveysaseman. Ainakin Jäntin mukaan ”raha seuraa potilasta” -malli kuulostaisi järkevältä.

– Kyllä rahallisella kannustimella aina on vaikutusta, Jäntti toteaa.