Euroopan parlamentti on hyväksynyt 6-packinan tunnetun Euroopan talouspolitiikkaa yhtenäistävän ja EU:n komission ohjausvaltaa kasvattavan lakipaketin kokonaisuudessaan.