Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttoon on ennätyksellisen myönteistä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) arvo- ja asennetutkimuksesta, jonka pitkässä mittaushistoriassa ensimmäistä kertaa enemmistö suomalaisista katsoo Suomen heikon väestökehityksen edellyttävän maahanmuuton helpottamista.