Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt lopettaa Perussuomalaiset Nuoret ry:n vuoden 2019 avustuksen maksamisen ja perii takaisin avustuksesta jo maksetun osuuden. Avustuksen peruuttamisen syynä on se, että ministeriö katsoo järjestön toiminnassaan rikkovan nuorisolain tavoitteita.

Perussuomalaiset Nuoret ry:n saama avustus vuodelle 2019 opetus- ja kulttuuriministeriöstä on ollut suuruudeltaan 115 000 euroa, josta on jo maksettu 57 500 euron erä.

Avustuksen peruuttaminen liittyy PS-Nuorten virallisella Twitter-tilillä julkaistuun kuvaan tummaihoisesta perheestä, jonka saatteena oli kehotus äänestää EU-vaaleissa perussuomalaisia, "jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä".

Uusi Suomi kertoi ensimmäisenä toukokuussa, että avustuksen kohtalo on vaakalaudalla. Lue lisää: Perussuomalaisten nuorten 115 000 €:n valtionavustus nyt vaarassa loukkaavan tviitin takia – Ministeriö: ”Harkitsemme toimia”

Ministeriö korostaa tiedotteessaan, että avustettavan nuorisoalan järjestön tulee toiminnassaan toteuttaa nuorisolain tavoitteita.

”Ministeriöstä avustusta haluavan nuorisoalan järjestön on noudatettava toiminnassaan nuorisolakia. Jos lakia ei halua noudattaa, on järjestön hankittava rahoitus toimintaansa jostain muualta kuin nuorisotyön varoista”, ministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtajan Esko Ranto sanoo.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että Perussuomalaisten Nuorten toiminta on selkeässä ristiriidassa nuorisolain yhdenvertaisuuden edistämistavoitteen kanssa.

Valtuutetun mukaan järjestön toiminnan voidaan tulkita rikkoneen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa tai vähintään loukanneen tummaihoisten suomalaisten ja Suomessa asuvien ihmisarvoa.

Valtuutetun mukaan mahdollisesti jo kannanotto itsessään, ja erityisesti yhdessä siihen liitettyjen kommenttien kanssa, luo tummaihoisia henkilöitä kohtaan vihamielisen, halventavan ja nöyryyttävän ilmapiirin. Tältä osin valtuutettu korostaa, että Perussuomalaisten Nuorten aktiivit, kuten Helsingin Akateemisten Perussuomalaisten puheenjohtaja ja järjestön Lapin piirin johtaja, ovat päivityksen yhteydessä vielä täsmentäneet sen sisältöä.

LUE LISÄÄ: Painava lausunto PS-Nuorten toiminnasta: ”Johtohahmojen tarkoituksena levittää valkoisen väestön asemaa korostavaa etnonationalistista sanomaa”

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen johtajan Henni Axelinin tietojen mukaan kysymyksessä on ensimmäinen kerta historiassa, kun nuorisoalan järjestön avustus joudutaan perimään takaisin siksi, että sen toiminta on ristiriidassa nuorisolain tavoitteiden kanssa. Axelinin mukaan järjestön on myös täytynyt olla tietoinen siitä, että sen toiminnalla on seuraamuksia valtionavustuksen kannalta.

”Keskustelimme järjestön edustajan kanssa ylilyönneistä jo maaliskuussa. Ilmaisimme ministeriön huolen kirjoitusten johdosta ja selvensimme järjestölle nuorisolain sisältöä, erityisesti lain tavoitetta ja sen yhteyttä avustamiseen. Meille syntyi käsitys, että järjestössä ymmärrettiin asia. Emme kuitenkaan vielä tuolloin ryhtyneet muihin toimenpiteisiin, kuten avustuksen peruuttamiseen, sillä halusimme antaa järjestölle aikaa ja mahdollisuuden korjata tilanteensa omatoimisesti”, hän kertoo.

Ennen asian ratkaisemista opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Perussuomalaiset Nuoret ry:lle mahdollisuuden esittää vastineensa asiassa. Järjestön vastineessa kiistetään ministeriön oikeus periä takaisin valtionavustus. Järjestön näkemyksen mukaan sen toiminnassa edistetään nuorisolain tavoitteita.

LUE LISÄÄ:

Nyt tuli PS-Nuorten vastaus ministeriölle: ”Emme hyväksy poliittista syrjintää kansallismielisiä kohtaan”

Näkökulma: Jussi Halla-aho antaa rasismin yhä rehottaa perussuomalaisissa nuorissa