Tuloerot kasvoivat vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna. Tulot kasvoivat kaikissa tulokymmenyksissä, mutta selvästi enemmän suurituloisilla kuin keski- ja pienituloisilla. Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäen mukaan kasvu on suurempaa ”kuin osattiin pelätä”.

Arhinmäki huomauttaa blogissaan, että jos tarkastellaan niin sanottuja tuotannontekijätuloja, tuloerot olivat vuonna 2017 suuremmat kuin koskaan aiemmin vuonna 1966 aloitetun mittaushistorian aikana. Tuotannontekijätuloilla tarkoitetaan ihmisen tuloja ennen tulonsiirtoja eli yhteiskunnan tukia, ja niihin lukeutuvat palkat, yrittäjätulot ja omaisuustulot.

”Tänään julkaistut viime vuoden tulonjakotilastot osoittavat, että vasemmisto-opposition teettämät laskelmat osuivat kohdalleen, vähän liiankin rajusti. Tuloerot ovat kasvaneet merkittävästi. Jopa enemmän kuin osattiin odottaa tai pelätä”, Arhinmäki kirjoittaa blogissaan.

”Viime vuonna tuotantotekijätulojen tuloerot olivat historian suurimmat! Tämä on syy, miksi Vasemmisto puhuu niin paljon palkkatasa-arvosta ja vaatii palkkaerojen kaventamista.”

Tilastokeskuksen mukaan väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi reaalisesti 4,4 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Keskituloisten tulot kasvoivat 1,3 prosenttia ja neljän pienituloisimman kymmenyksen tulot 1,2 prosenttia. Kaikkein pienituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi hieman enemmän, 2,2 prosenttia.

”Suurituloisimman kymmenyksen tulot kasvoivat huomattavasti enemmän kuin muiden ihmisten tulot. Ja vielä tässä ryhmässä suurituloisimmilla kasvoi suhteellisesti enemmän kuin muilla suurituloisilla”, Arhinmäki kirjoittaa.

Tilastokeskuksen mukaan tuotannontekijätulojen erojen viime vuosien kasvun taustalla on palkkatulojen epätasaisempi jakautuminen koko väestössä, joskin vuonna 2017 erojen kasvu aiheutui omaisuustuloista.

Arhinmäki pitää kestämättömänä sitä, että Sipilän hallitus on ”leikannut jatkuvasti pienituloisilta” ja samaan aikaan jakanut veronalennuksia isotuloisimmille.

Hän huomauttaa, että Sipilän hallitus on viikon sisällä ”leikannut yhtäältä mm. työttömien, eläkeläisten ja vammaisten perusturvaa ja toisaalta paukutellut eduskunnan budjettikeskustelussa henkseleitä kuinka tänä vuonna valtion ei tarvitse ottaa lisää velkaa”.

”Tänä ja ensi vuonna hallitus ajaa monet pienituloiset velkahelvettiin, samaan aikaan kun hallitus varoittelee velan turmiollisuudesta. Yksityishenkilön henkilökohtainen velka on luonteeltaan aivan toisenlaista kuin valtionvelka.”

Arhinmäki korostaa, että tuloerojen kasvu ei ole välttämättömyys vaan toisenlainen politiikka on mahdollista.

”Vaikka Jyrki Kataisen hallitus teki todella isoja ja vastenmielisiä leikkauksia, leikkasi itse asiassa enemmän kuin Sipilän hallitus, ei pienituloisilta leikattu Vasemmistoliiton ollessa hallituksessa. Päinvastoin”, Arhinmäki sanoo.

Sipilän hallituksen päätösten tuloerovaikutuksista on julkaistu useita tutkimuksia. Eduskunnan tietopalvelun vuoden 2017 laskelma osoitti, että hallitus kasvattaa tuloeroja hallituskaudellaan vuosina 2015–2018, ja eniten kärsivät kaikkein pienituloisimmat.

LUE TARKEMMIN: Eduskunnan tietopalvelun kuva: Näin Sipilän hallitus kasvattaa tuloeroja – ”Pienituloisia sattuu eniten”

Toisessa, hallituksen tilaamassa, tutkimuksessa päädyttiin siihen, että tuloerojen lievää kasvua tasoittaa se, että työnteon taloudelliset kannusteet ovat parantuneet hallituskauden aikana merkittävästi. Syitä kannusteiden nousuun olivat veronkevennykset, varhaiskasvatusmaksujen alennukset, etuuksien indeksijäädytykset sekä työttömyysturvan enimmäiskeston lyhennys.

LUE TARKEMMIN: Hallituksen tilaama tutkimus: Sipilän hallituksen päätökset kasvattaneet tuloeroja korkeintaan vähän

Lisäksi tutkimuksessa huomautettiin, että Sipilän hallituksen talouspolitiikan vaikutukset tuloeroihin ovat melko lieviä verrattuna esimerkiksi edelliseen hallituskauteen eli Kataisen-Stubbin hallituksiin.

LUE MYÖS:

Ankaraa kritiikkiä Sipilän hallitukselle – Selvitys: Köyhyys lisääntynyt Suomessa

Juha Sipilä kuittaa oppositiolle: ”Kannustan katsomaan työllisyyslukuja tulonjakotilastojen desimaalipilkkujen sijasta”