Kokoomuksen kansanedustaja, liikemies Harry "Hjallis" Harkimo arvioi kahdessa tuoreessa blogissaan suorin sanoin Suomen tilannetta. Hän ottaa erityisesti kantaa nuorten syrjäytymiseen ja tekemättömiin rakennemuutoksiin.

–Suomi ei pysty suitsemaan velkaantumistaan. Tämä on katastrofaalista. On menossa suurin nousukausi hetkeen emmekä saa velkaantumista taittumaan. Lisää ratkaisuja tarvitaan. Tämä kaikki johtuu isoksi osaksi siitä, että emme saa rakennemuutoksia tehtyä. Meidän polittinen systeemimme ei pysty tuottamaan niitä. Se on surullista, koska jossain vaiheessa tulee laskusuhdanne, Harkimo kirjoittaa blogissaan Savon Sanomissa.

IL-blogissaan hän puolestaan nostaa esiin Me-säätiön selvityksen, jonka mukaan Suomessa on 69 000 syrjäytynyttä alle 30-vuotiasta nuorta.

–Hallitus kiinnittää kyllä asiaan huomiota, mutta se ei tunnu riittävältä. Esimerkiksi nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi koulutustarjontaan lisätään rahaa reilu yhdeksän miljoonaa euroa, peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseksi lisätään rahoitusta. 25 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatusmaksujen alennukset ovat 70 miljoonaa euroa. Mutta mahtavatko ne riittää? Nythän näyttää siltä, että Me-säätiön kaltaiset yksityiset toimijat tulevat apuun, kun julkinen systeemimme ei osaa puuttua ongelmiin – tai siis auttaa ihmisiä ajoissa, Harkimo kirjoittaa.

Harkimo korostaa, että ongelmien hoito maksaa "miljardeja enemmän kuin niiden ennaltaehkäisy tulisi maksamaan".

Hän mainitsee myös tuoreen Pisa-tutkimuksen ja muistuttaa, että Suomessa on 600 000 ihmistä, jotka eivät osaa elämässä tarpeellisia taitoja, kuten riittäviä atk-, luku- ja kirjoitustaitoja.

–Nuorten osuus on hälyttävän suuri. Koulutuksen uudistusten pitäisi aidosti tähdätä siihen, että jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä työelämässä. Peruskoululle pitäisi määrittää osaamisen minimitaso. Jokaisen lapsen pitäisi olla päivähoidossa edes muutaman tunnin päivässä jo vuosi ennen esikoulua. Varhaiskasvatuksen nähdään olevan keskeinen syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksellisen tasa-arvon tuottamisessa.

Tällaiset uudistukset tulevat Harkimon mukaan maksamaan enemmän kuin niihin on nyt panostettu.

–Koulutetut ja työssä käyvät maksavat jo korkeita veroja. Siksi onkin vaikea ymmärtää, että yrityksille maksetaan erilaisia tukia neljän miljardin edestä. Laiva- ja telakkateollisuudelle budjetoidaan 101 miljoonan työllisyystuet samaan aikaan, kun korkeakoulupaikkoja ei voida lisätä rahan puutteen takia. Tietenkään nämä rahat eivät tule samasta laarista, eikä parlamentaarinen yritystukiryhmä varmaan koskaan pääse yksimielisyyteen siitä, miten yritystukia voitaisiin karsia, hän kommentoi.

Lisäksi työelämän on Harkimon mukaan "jossain vaiheessa" muututtava niin, että tekemättömästä työstä ei enää makseta korvausta.

–Tämä koskee vaikkapa sunnuntailisiä ja pekkaspäiviä. Lisäksi yrityksen sisällä pitäisi pystyä sopimaan työajoista ja palkoista – jos oikeasti haluamme menestyä. Jossain vaiheessa meidän on pystyttävä poistamaan minimipalkat ja yhdistettävä tähän sosiaaliturva sopivalla tavalla. On tehtävä kaikki asiat, jotka pienentävät työttömyyttä, muuten hyvinvointiyhteiskuntamme kaatuu.