Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL näkee ongelmallisena nykytilanteen, jossa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon henkilöstön rokotuksia koskevassa tartuntatautilain pykälässä ei ole huomioitu koronarokotuksia.