Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan esityksen hoitohenkilökunnan rokotevelvoitteesta. Kyse on tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.