Muun muassa hoitajia edustavat liitot SuPer ja Tehy eivät hyväksy hallituksen valmistelemaa potilasturvallisuuslakia, joka määräisi hoitajat töihin työtaistelutoimien aikana.