Sovittelulautakunnan puheenjohtajan Elina Pylkkäsen mukaan Sote ry on hylännyt sovintoehdotuksen. Muut neuvotteluosapuolet olivat valmiita hyväksymään sovintoehdotuksen.