Hoito- ja hoivapalveluiden työntekijöitä tarvitaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Vattin tutkimuksen mukaan vuonna 2040 noin 200 000 enemmän kuin tällä hetkellä. Kasvu johtuu väestön ikääntymisestä. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa on nykyisin 375 000 työntekijää.

Ilman työn tuottavuuden parantamista hoito- ja hoivapalveluiden osuus Suomen työllisistä nousee peräti neljännekseen. Joka neljäs työssä olija tekisi siten hoito- ja hoivatyötä. Aiempia arvioita suurempi työvoiman tarvearvio perustuu Tilastokeskuksen uuteen väestöennusteeseen.

Tutkija Pekka Parkkisen selvitys ennakoi koventuvaa kilpailua työvoimasta ikääntyvän väestön määrän kasvaessa. Työllisen työvoiman määrä laskee samaan aikaan nykykehityksellä vuoteen 2040 mennessä 7 prosenttia eli 170 000 hengellä noin 2,3 miljoonaan työlliseen.