Hollantilainen hoivabisnestä mullistanut Buurtzorg tutkii mahdollisuuksia aloittaa toiminnan Suomessa, Talouselämä kertoo. Hollannissa Buurtzorg on voittoa tavoittelematon säätiö. Buurtzorgin liikevaihto oli 2017 yli 400 miljoonaa euroa.

”Olemme tulossa luomaan kontakteja ja keskustelemaan mahdollisten yhteistyötahojen kanssa”, sanoo Buurtzorgin Europe-yksikön kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava John Lindström.

Buurtzorg toimii 24 maassa. Ruotsissa Buurtzorgilla on oma yhtiö. Useissa maissa sillä on paikallinen kumppani, joka lisensioi toimintatavan ja ehkä brändin.

”Tämä olisi perusmalli. Erityisen tärkeää on, että kumppanillamme on halua ja energiaa tehdä uudistuksia", sanoo Lindström.

Usein myös paikallinen yhteistyökumppani on voittoa tavoittelematon säätiö tai järjestö. Suomessa Buurtzorgin yhteistyökumppani todennäköisesti tuottaisi kunnallisia kotihoidon palveluita.

Yhtiön perusti 12 vuotta sitten sairaanhoitaja Jos de Blok, joka halusi kehittää vanhusten kotisairaanhoitoa eri suuntaan kuin alalla toimineet muut yhtiöt.

Yhtiön toimintaperiaate on mullistava. Hoiva- ja hoitohenkilökunta työskentelee 10-12 hengen tiimeissä, joilla on suuri vapaus suunnitella toimintaansa aina työvuorolistoista ja työnjaosta lähtien.

Tiimien toimistot ovat siinä naapurustossa, jossa ne työskentelevät. Tiimit ovat itse yhteydessä hoidettavien verkostoihin, kuten sukulaisiin, naapureihin sekä terveys- ja hoivapalveluita tarjoaviin tahoihin. Nämä tahot aktivoidaan tiukemmin osaksi vanhusten hoivaa.

Buurtzorg pyrkii tukemaan mahdollisimman laajasti potilaiden omatoimisuutta. Käynnit asiakkaiden luona kestävät pidempään kuin kilpailijoilla, mutta niitä tarvitaan vähemmän.

Konsulttiyhtiö KPMG:n mukaan yhtiö on Hollannissa laskenut merkittävästi hoidon kustannuksia ja parantanut tuloksia.

Hollannin sosiaali- ja terveyslainsäädäntö ja palvelutuotanto on hyvin erilaista kuin pohjoismaissa. Siellä vanhukset saavat esimerkiksi enemmän terveydenhoitoa kotona. Pohjoismaissa kotihoito on lähinnä perushoivaa.

Ruotsissa Buurtzorg sovitti mallinsa paikallisiin oloihin. Lindströmin mukaan olisi kuitenkin parempi, jos yhtiö voisi tarjota myös terveydenhoitoa.