Hoivajärjestöt Super ja Tehy ovat irtisanoneet kunta-alan pääsopimuksen, järjestöt kertovat.

Irtisanomisen taustalla on hoivajärjestöjen halu neuvotella uusi pääsopimus, joka mahdollistaisi hoitoalalle oman sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaehtosopimuksen.

Hoivajärjestöt ovat aiemmin kertoneet, että omalla sopimuksella Super ja Tehy tavoittelevat hoitoalan palkkauksen, työaikojen ja muiden työehtojen parantamista. Kunta-alalla muun muassa lääkäreillä ja opettajilla on oma työ- ja virkaehtosopimus.

Pääsopimus päättyy ensi vuonna maaliskuun lopussa samaan aikaan kuin kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset.

Hoitajien oma sopimus on ollut hoivajärjestöjen – ja etenkin Tehyn – tavoite jo pitkään.

Vuonna 2007 Tehy erosi kunta-alan pääsopijajärjestöstä TNJ:stä. Silloin kiista omasta sopimuksesta oli yksi tekijä, joka johti Tehyn työtaisteluun, joka muistetaan hoitajien uhkauksesta joukkoirtisanoutua. Työtaistelulla ei silloin saavutettu omaa sopimusta hoitajille.

Parhaillaan hoitajien työehtojen taustalla on KVTES, jonka piirissä ovat muun muassa sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja perhepäivähoitajat.

Kunta-alan sosiaali- ja terveyspuolella työskentelee yli 100 000 hoitoalan ammattilaista. Heistä yli 80 prosenttia kuuluu Superiin tai Tehyyn. Super on lähi- ja perushoitajaliitto ja Tehyn suurin ammattiryhmä ovat sairaanhoitajat.