Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä koskevat asiakirjat antavat Pihlajalinna Terveys Oy:n Sastamalassa toimivan hoivakodin toiminnasta pelottavan ja surullisen kuvan. Virasto keskeytti Ikipihlaja Anne -hoivakodin toiminnan osittain, koska ilmi tulleet seikat olivat asiakasturvallisuutta hyvin vakavasti vaarantavia. Käytännössä vain toinen hoivakodin kerroksista sai jatkaa toimintaa.

LUE MYÖS:

Epäkohtia oli paljon, eikä yritys saanut riittävästi korjattua esimerkiksi lääkehuoltoon ja henkilöstöpulaan liittyneitä puutteita useista lupauksista huolimatta. Valvontaraporteista voi myös päätellä, että hoivakodin tilanne voi kääntyä asukkaiden kannalta hyvin turvattomaksi muutamassa kuukaudessa.

Pihlajalinna markkinoi kriisiin ajautunutta hoivakotia kotisivuillaan näin: ”Ikipihlaja Annen henkilökunta on erikoistunut muistisairaiden hoitoon. Jokaisen ihmisen arjessa tärkeintä on lämmin ja ystävällinen ihmiskontakti. Ikipihlajan työntekijät ovat ammattitaitoisia ja arvostavat palvelutyötä ikäihmisten parissa.”

Huumelääkkeitä ja ovi apposen auki

Niinkään yksinkertainen asia kuin lääkehuoneen oven pitäminen suljettuna ei hoivakodissa onnistunut. Oven lukitseminen on tärkeää, sillä osa vanhuksille tarkoitetuista lääkkeistä on niin kutsuttuja N-lääkkeitä eli hermostoon vaikuttavia, huumaavia lääkkeitä. Henkilökunnan lisäksi talossa käy hoidettavien omaisia ja satunnaisempia vieraita.

Lääkehuoneen ovi pysyi auki jopa tarkastuksen aikana, vaikka tarkastajat siitä huomauttivat. Lääkehävikistä tehdyt kirjaukset olivat epätäsmällisiä ja puutteellisia. Osa hoitajista vetosi siihen, että vanhukset myös sylkevät lääkkeitä pois suustaan.

LUE MYÖS:

Tämän hoivakodin valikoimiin kuului esimerkiksi tilapäiseen ahdistukseen käytettävää lääkettä, huumaavaan vaikutusta antavaa unilääkettä sekä opioideihin kuuluvaa vahvaa kipulääkettä. Kaikkia voidaan väärinkäyttää huumeina. Käyttömerkinnät olivat kuitenkin sekavia ja puutteellisia, ja niiden tarkastusten yhteydessä heräsi epäilys lääkevarkaudesta.

Karu kohtalo oli kipulaastaria tarvinneella henkilöllä, jonka laastari oli unohtunut vaihtaa. ”Asukas oli todennäköisesti joutunut kärsimään kovista kivuista useita päiviä”, raportissa todetaan.

Huonokuntoisille vanhuksille sattuu kaatumisia, mutta raportin mukaan kaikkien kaatumisten jälkihoito ei ollut asianmukaista. Asiaa selvittäneen lääkärin mukaan yksi useita kertoja kaatunut vanhus olisi pitänyt toimittaa aiemmin jatkohoitoon.

Vartijat kääntävät vanhuksia öisin

Kaksikerroksinen hoivakoti on tiloiltaan sokkeloinen, mikä vaikeuttaa vanhusten tilanteen hahmottamista. Hoitajat tekivät aika ajoin myös muuta kuin hoitotyötä, esimerkiksi pyykinpesua, siivousta ja ruokakuljetusten purkamista.

LUE MYÖS:

”Henkilökunnalla ei ollut selkeää käsitystä siitä, että tehostetussa palveluasumisessa asiakkaita ei saa jättää yksin”, raportissa arvioidaan.

Henkilökuntaa oli irtisanoutunut ja uusia palkattuja jäänyt saapumatta. Hoivakodin työvuoroissa oli liian vähän väkeä, ja työvuoroihin oli laskettu alkuvaiheen opiskelijoita. Hoivakoti aikoi palkata lisäväkeä pitkäaikaistyöttömien keskuksesta. Virasto joutui huomauttamaan, että kuntouttavassa työtoiminnassa olevat eivät voi työskennellä yksikössä, koska he tarvitsevat itsekin vielä paljon apua.

Hoitajat käyttivät öisin apunaan Securitas-turvapalvelun vartijoita, kun vanhuksia piti kääntää tai nostaa lattialta. Noin puolet hoivakodin asukkaista tarvitsi kahden henkilön apua liikkumisessaan. Valvoja huomautti, että vartijoita ei voi laskea hoiva-avustajiksi, sillä heillä ei ole minkäänlaista hoiva-alan koulutusta.

Yksikön työkulttuuri ei ollut kohdallaan. ”Työntekijät menevät helposti keskenään tauolle ja tekevät asukkaiden kanssa vain välttämättömän”, arvioi raportin mukaan yrityksen laatujohtaja.

Marraskuun alussa hoivakodin työvuoroissa oli tarpeeksi työntekijöitä. Monissa vuoroissa oli kuitenkin 1-3 hoitajaa, jotka olivat tässä hoivakodissa töissä vasta ensimmäistä, toista tai kolmatta kertaa. Näin he eivät voineet tuntea asiakkaita tai heidän tarpeitaan, mikä saattaa vaarantaa asiakkaiden turvallisuutta. Hoivakodin vuoroissa on päiväsaikaan kerrallaan enimmillään neljä työntekijää.

LUE MYÖS:

Yritys piti päätöstä vääränä

Aluehallintovirasto sai ensimmäisen epäkohtailmoituksen Ikipihlaja Anne -hoivakodista tämän vuoden helmikuussa. Sastamalan kaupunki teki yksikköön kaksi tarkastusta toukokuussa ja niissä ilmeni puutteita, mutta ei vakavasti huolestuttavia piirteitä.

Lokakuussa huolestuneita yhteydenottoja oli useita, jolloin aluehallintovirasto puuttui peliin. Se kävi hoivakodissa tarkastuskäynneillä useita kertoja ennalta ilmoitettuna päivänä tai yllättäen. Tulosten läpikäynneissä oli mukana Pihlajalinna Terveyden ja Sastamalan kaupungin edustajia.

Pihlajalinna Terveyden mielestä hoivakodin toiminnan osittaiselle keskeyttämispäätökselle ei olisi ollut perusteita. Yhtiön mukaan toimintaa on lähdetty kehittämään määrätietoisesti.

”Näkemykseni mukaan lupaviranomaisen linjaus on poikkeuksellisen jyrkkä. Olemme yhtä mieltä ensimmäisellä tarkastuskäynnillä todetuista puutteista. Omavalvontamme ei toiminut niin kuin pitää tässä yksittäisessä tapauksessa ja lähdimme välittömästi korjaaviin toimiin ja niitä jatketaan edelleen”, arvioi Pihlajalinnan operatiivinen johtaja Teija Kulmala.

Pihlajalinna julkisti hoivakodin osittaisesta sulkemisesta lehdistötiedotteen 8. marraskuuta. Kolme päivää aiemmin terveysyhtiö Mehiläinen oli ilmoittanut pörssiyhtiö Pihlajalinnan julkisesta ostotarjouksesta.

LUE MYÖS: