Vanhusten hoivapalveluita tarjoava Esperi Care on yhä Valviran syynissä. Huhtikuussa valvova viranomainen Valvira teki Esperin osalta valvontapäätöksen ja vaati kaikkia toiminnassa olevia puutteita korjattavaksi. Yhtiö toimitti jo elokuussa Valviran vaatiman selvityksen toimista, joilla aiemmin havaitut puutteet korjataan.

Valviran mukaan hoitajia oli esimerkiksi liian vähän, ja he tekivät hoivatyön lisäksi niin sanottuja välillisiä tehtäviä, kuten siivousta. Puutteet olivat Valviran mukaan toistuvia ja vaaransivat ”vakavasti” vanhusten turvallisuuden.

”En sanoisi, että Esperin selvitys oli huono, mutta tarvitsemme lisäselvityksiä määräysten noudattamisen arvioimiseksi”, sanoo Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo.

Uusitalon mukaansa valvonta jatkuu, koska Valvira haluaa varmistua, että tehdyt toimenpiteet ovat pysyviä.

Esperi ryhtyi laatujohtaja Arne Köhlerin mukaan jo alkuvuodesta korjaamaan tuolloin saamansa selvityksen pohjalta ongelmia.

Lue seuraavaksi:

Lokakuussa Valvira pyysi lisäselvityksiä yksikkötasolla tehdyistä muutoksista.

”Otamme jokaisen epäkohdan ja puutteen vakavasti. Olemme myös olleet ennakoivasti yhteydessä viranomaisten suuntaan ja saaneet heiltä hyvää ohjausta ja tukea”, sanoo Köhler.

Tarkastukset jatkuvat

Tarkastuskäynnit Esperin yksiköihin ovat jatkuneet syksyllä.

”Se on koko tällä alalla varmaan uusi normaali”, sanoo Köhler.

Onko jokaisessa yksikössä nyt asiat siinä kunnossa, kuin viranomaiset edellyttävät?

”Suurimmalta osin. Joissakin yksiköissä on henkilökunnan saatavuudesta johtuen vaativa tilanne, mutta olemme viranomaisten kanssa pohtineet mitä voimme tehdä.”

Köhlerin mukaan Esperi seuraa nyt jatkuvasti hoitajamitoitustaan.

”Tavoitteena on yhteistyössä kuntien kanssa tasaisin väliajoin tarkistaa, että sovittujen hoitajien määrää ja tosiasiallisesti tarvittavien hoitajien määrää vastaavat toisiaan”.

Lue myös:

Lisäksi Esperissä on otettu käyttöön johtamisjärjestelmä, jossa on tarkennettu esimiesten toimenkuvia ja painotettu henkilöstön ja laadun johtamista.

Esperillä on käynnissä laatuohjelma, jonka tulokset julkistetaan tammikuussa.

Ja mitä tekee Valvira? Uusitalo ei ota kantaa tulevaan Valviran päätökseen.

Valvira voi valvonnan päätteeksi antaa Esperille puhtaat paperit. Sillä on myös käytössään useita hallinnollisia toimia, jotka vaihtelevat huomion kiinnittämisestä toimiluvan peruuttamiseen.

Lue myös: