Pitäisikö homoavioliitot sallia? Viime syksynä myrskyn nostattaneeseen homokysymykseen saadaan puolueilta virallinen vastaus Uuden Suomen Puoluekoneessa. Kohun synnyttänyt Ajankohtaisen kakkosen Homoilta palkittiin vastikään vuoden journalistisena tekona.

Sukupuolineutraalia avioliittolakia kannattavat kokoomus, SDP, Ruotsalainen kansanpuolue, Vasemmistoliitto sekä vihreät. Vastaan ovat Kristillisdemokraatit, Perussuomalaiset sekä keskusta.

Päivitys: Keskusta kiistää Kotimaa24.fi-sivuston väitteen, että sukupuolineutraali avioliittolaki olisi puolueelle kynnyskysymys hallitustyöhön osallistumiselle.

Uudelle Suomelle lähettämässään sähköpostiviestissä keskustan tiedotusväki asettelee sanansa näin: "Sukupuolineutraali avioliittolaki ei ole Keskustalle kynnyskysymys hallitustyöhön osallistumiseen. --- Puoluekokouksen linjauksen mukaisesti Keskusta ei puolueena kannata sukupuolineutraalia avioliittolakia. Kaikissa puolueissa on asiasta kuitenkin erilaisia mielipiteitä ja eduskunnan käsittelyssä sukupuolineutraali avioliittolaki on kansanedustajille myös Keskustan eduskuntaryhmässä omantunnon kysymys. Suomessa on jo olemassa samaa sukupuolta oleville pareille parisuhdelaki. Keskusta on valmis kehittämään tätä lakia."

Keskustan alkuperäinen vastaus Kotimaan kysymykseen (”suostuisitteko hallitukseen mikäli sukupuolineutraali avioliittolaki olisi kirjattu hallitusohjelmaan") kuului näin:

-Eduskuntapuolueiden kannanottojen valossa on erittäin epätodennäköistä, että tällainen vaatimus voisi nousta hallitusneuvotteluissa esille. Lisäksi, kuten edellä on todettu, nämä ovat eduskunnassa ns. omantunnon kysymyksiä, joten Keskusta ei tästäkään syystä voisi puolueena sitoutua edistämään sukupuolineutraalia avioliittolakia hallitusohjelmassa.

Keskusta linjasi jo viime kesänä, että sukupuolineutraali avioliitto "ei kuulu puolueen tavoitteisiin".

Kristillisdemokraatit puolestaan kertoi Kotimaa-lehdelle pyrkivänsä "jo hallitusneuvotteluissa vaikuttamaan siihen, ettei hallitusohjelmaan tule sellaista kirjausta".

Perussuomalaiset jättää hallitusportin auki toteamalla, että puolueella ei ole ehdotonta kantaa siihen, olisiko homoliittojen kirjaaminen hallitusohjelmaan este hallitukseen menolle.

Vihreille ja Vasemmistoliitolle sukupuolineutraalin avioliittolain kirjaaminen hallitusohjelmaan on suoranainen tavoite. Muille se ei olisi hallitustyön este.

Uuden Suomen Puoluekoneessa perusteluja homokannalleen ovat antaneet lähinnä homoliittoihin myönteisesti suhtautuvat puolueet.

-Yhdenvertaisuuden periaatetta lainsäädännössämme on vahvistettava ja avioliittolaki on muutettava sukupuolineutraaliksi, toteaa SDP.

Kokoomus ja vihreät korostavat, että homoliittojen sallimisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että kirkko luopuisi vihkimisoikeudestaan.

-Kokoomuksen mielestä valtiolla ei tulisi olla tarvetta puuttua siihen, mitä sukupuolta tai suuntausta avioliiton solmijat edustavat. Samalla on syytä korostaa, että Kokoomus ei halua tällä omalla kannallaan puuttua kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien sisäisiin asioihin kirkollista toimitusta koskien, katsoo kokoomus.