Lähiviikkoina tiivistyy keskustelu talouspolitiikan askelmerkeistä tulevalla vaalikaudella. Väestön ikääntyessä tulot ja menot ovat pitkällä aikavälillä epätasapainossa julkisessa taloudessa. Tavalla tai toisella julkista taloutta on tarve vahvistaa tuntuvasti tulevina vuosina.