Hovioikeus on pitänyt pääosin voimassa käräjäoikeuden Antti Rinteelle antaman tuomion työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomista ja siihen liittyvää vahingonkorvausta koskevassa asiassa.

Tuomio koskee nykyisen sdp:n puheenjohtajan toimintaa Ammattiliitto Pron puheenjohtajana. Syyttäjä ja Metsäteollisuus ry olivat vaatineet Rinteelle rangaistusta siitä, että Rinne oli Pron puheenjohtajana määrännyt työnseisauksia eri metsäteollisuuden alan yritysten tehtailla ja toimipaikoilla – noudattamatta työriitojen sovittelusta annetun lain mukaista kahden viikon ennakkoilmoitusaikaa.

Rinteen mukaan lain säännös oli menettänyt sovellettavuutensa, koska sen nojalla ei ollut tuomittu rangaistukseen vuosikymmeniin.

Metsäteollisuuden yritykset olivat myös vaatineet Rinteeltä ja Ammattiliitto Pro vahingonkorvausta muun muassa ylimääräisistä palkkakustannuksista, erilaisten viivästysten aiheuttamista seurauksista sekä tuotannon menetyksistä ja saamatta jääneistä voitoista.

Käräjäoikeus tuomitsi Rinteen työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomisesta 20 päiväsakon sakkorangaistukseen katsoen, että rangaistussäännös oli edelleen sovellettavissa, mutta hylkäsi vahingonkorvausvaatimukset.

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion rikosasiassa muuten, mutta velvoitti Rinteen korvaamaan Metsäteollisuus ry:n käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyntikulut. Muuta korvattavaa vahinkoa oikeus ei nähnyt aiheutuneen.