Helsingin hovioikeus on tänään antanut ratkaisunsa niin sanotussa MV-lehden kokonaisuudessa.

Hovioikeus muutti Helsingin käräjäoikeuden antamaa aiempaa tuomiota ja hylkäsi kohudosentti Johan Bäckmanin syytteet Ylen toimittajan Jessikka Aron vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta.

Hovioikeus katsoi toisin kuin käräjäoikeus, etteivät syytteessä tarkoitetut yhteydenotot sosiaalisessa mediassa tässä tapauksessa täyttäneet vainoamisen tunnusmerkistöä. Hovioikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä Bäckmanin syyllistyneen vainoamiseen.

Teon osalta, jossa oli kysymys muun ohella ulkomaalaisissa verkkojulkaisuissa julkaistuista totuudenvastaisista tiedoista, hovioikeus katsoi, ettei valittajan menettely täyttänyt törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä ja syyte törkeästä kunnianloukkauksesta hylättiin.

Hovioikeus katsoi, että Bäckmanin menettely täytti kunnianloukkauksen tunnusmerkistön, mutta ei törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä. Perusmuotoisen kunnianloukkauksen syyteoikeus puolestaan on vanhentunut.

Yhdessä kohdassa tuomio tuli

Hovioikeus tuomitsi kuitenkin Bäckmanin yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen. Hovioikeuden mukaan Bäckman yllytti MV-lehden perustajan Ilja Janitskinin julkaisemaan Arosta loukkaavaa ja halventavaa materiaalia. Hovioikeuden mukaan asianomistajaa on halvennettu tavalla, joka on aiheuttanut suurta kärsimystä. Tältä osin aihetta muuttaa käräjäoikeuden tuomiota ei ole.

Alkuvuodesta menehtyneen Janitskinin osalta valitus raukesi ja käräjäoikeuden tuomio jäi voimaan. Hänet oli tuomittu vuonna 2018 vuoden ja 10 kuukauden ehdottomaan vankeuteen 16 eri rikoksesta.

Syytteiden tultua osittain hylätyiksi käräjäoikeuden tuomitsemia vankeusrangaistuksia ja vahingonkorvauksia alennettiin. Vahingonkorvauksia koskenut asianomistajan vastavalitus hylättiin.

Bäckmanin ehdollinen vankeustuomio lieveni kolmeksi kuukaudeksi, kun aiemmin hänet oli tuomittu vuodeksi ehdolliseen vankeuteen kaikissa kolmessa syytekohdassa.

Näin kommentoi syyttäjä

Hovioikeuden mukaan korvaus kärsimyksestä Bäckmanin menettelyn osalta on 13 000 euroa, jota ylittäviltä osin hänet vapautetaan korvausvelvollisuudesta. Bäckmanin ja Janitskinin yhteisen korvausvelvollisuuden osalta hovioikeus katsoo, että Bäckman on vapautettava korvausvelvollisuudesta noin kolmasosaa vastaavasta osuudesta niin, että hänen suoritettavakseen jää vielä yhteensä reilut 18 500 euroa.

Hovioikeus alentaa Bäckmanin korvausvelvollisuutta Arolle maksettavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen osalta 17 000 euroksi käräjäoikeuden tuomitsemine korkoineen. Hovioikeus harkitsee oikeaksi velvoittaa Bäckman korvaamaan Aron oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 23 500 euroa.

Aluesyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen kommentoi lopputulosta tiedotteessa.

”Nopeasti tuomioon perehdyttyäni voin yleisellä tasolla todeta olevani tyytyväinen tapaan, jolla yksittäiset oikeus- ja näyttökysymykset on tuomiossa perusteltu. On myös hyvä, että tämä pitkä, raskas ja moniulotteinen oikeusprosessi on nyt viimeinkin saatu maaliin”, Hämäläinen toteaa.

Hovioikeuden tuomiosta on äänestetty. Kokonaisuudessa oli syytettynä myös kolmas henkilö.