Helsingin hovioikeus on pääosin pitänyt voimassa Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion huumetuomion niin sanotussa tynnyrijutussa. Käräjäoikeus on aiemmin tuominnut Aarnion kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen, ja rangaistus pysyy alentamattomana, vaikka syyte on eräiltä osin hylätty hovioikeudessa.

Hovioikeus katsoo Aarnion syyllistyneen viiteen törkeään huumausainerikokseen sekä törkeään todistusaineiston vääristelemiseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen ja lukuisiin virkarikoksiin. Tuomion mukaan Aarnio oli huumeita Hollannista Suomeen tuoneen vastaanotto-organisaation keskeinen tekijä, ja lisäksi hänellä oli ilmeinen yhteys myös Hollannissa toimineeseen huumetynnyreiden lähettäjäorganisaatioon.

LUE MYÖS: Hovioikeus: Jari Aarnion väite 447 000 euron palkkiosta oli perätön

Hovioikeus katsoo, että Aarnio on käyttänyt hyväksi virkansa suomia mahdollisuuksia huumausainerikosten tekemiseksi ja niiden peittämiseksi ”piittaamatta seurauksista, joita muille hänen toiminnastaan aiheutuu”.

”Rikokset ovat olleet erittäin vakavia ja vahingollisia ja osoittaneet poliisin päällikkövirassa toimivalta henkilöltä poikkeuksellista häikäilemättömyyttä. Hovioikeus ei ole alentanut käräjäoikeuden Aarniolle tuomitsemaa 10 vuoden vankeusrangaistusta”, oikeuden tiedotteessa todetaan.

Uusia todisteita: Vain Aarnio käytti ”Pasilan miehen” liittymiä

Syyttäjä esitti hovioikeudessa uutta näyttöä siitä, että Aarnio on käräjäoikeuden johtopäätöksen mukaisesti ollut niin sanottu ”Pasilan mies”, joka on käyttänyt prepaid-liittymiä hasiksen maahantuonnin ja levityksen järjestelemiseen. Aarnio itse on kiistänyt väitteen, sillä hänen mukaansa liittymiä käytti joukko poliisimiehiä.

”Uusi näyttö on antanut vahvaa lisätukea sille käräjäoikeuden johtopäätökselle, että Aarnio on ollut ’Pasilan mies’, joka on käyttänyt prepaid-liittymiä hasiksen maahantuonnin ja levityksen järjestelemiseen. Useat eri seikat kunkin yksittäisen tynnyrilähetyksen kohdalla ovat yhdistäneet Aarnion tynnyreihin liittyviin tapahtumiin, eikä Aarnion osallisuudesta ole jäänyt epäilyä”, hovioikeus toteaa.

”Uudet todisteet ovat vahvistaneet sitä käräjäoikeuden johtopäätöstä, että Aarnio on ollut ’Pasilan miehen’ prepaid-liittymien ainoa käyttäjä. Kulunvalvontatiedot ja muut todisteet Aarnion liikkeistä sopivat paitsi toisiinsa myös liittymien televalvontatietoihin, useissa tapauksissa minuutin tarkkuudella”, tiedotteessa todetaan.

Syyttäjä esitti uusina todisteina tietoja Itä-Pasilan virastokeskuksen kulunvalvontajärjestelmästä. Virastokeskuksessa on sijainnut Aarnion johtaman huumerikosyksikön työtiloja.

”Hovioikeudessa on ollut riitaa siitä, onko kulkuavain, joka on takavarikoitu Aarnion hallusta hänen kiinniottonsa yhteydessä, ollut hänen omassa käytössään. Hovioikeus on päätynyt siihen johtopäätökseen, että kysymyksessä on ollut Aarnion henkilökohtainen kulkuavain. Sen käyttö on esimerkiksi alkanut Aarnion palatessa virkavapaalta ja katkennut aina Aarnion lomamatkojen ajaksi”, oikeuden tiedotteessa todetaan.

Hovioikeuden mukaan uusilla todisteilla on ollut keskeinen merkitys Aarnion esittämän vaihtoehtoisen tapahtumainkulun arvioinnissa. Uusi näyttö osoitti paikkansa pitämättömiksi eräät Aarnion kantaa tukeneet todistajien kertomukset. Kolme Aarnion entistä alaista kertoi käräjä- ja hovioikeudessa yksityiskohtaisesti puhelinten liittymisestä tietolähdetoimintaan sekä puhelinten käytöstään, mutta uudet todisteet ovat näiden kertomusten kanssa ristiriidassa.

”Kulunvalvontatietojen mukaan kyseiset poliisimiehet ovat liikkuneet Itä-Pasilan virastokeskuksessa samaan aikaan, kun liittymiä on käytetty Pasilan ulkopuolella”, oikeus toteaa.

Oikeuden mukaan Jari Aarnio vaikeutti tynnyriasian selvittämistä tutkinnan aikana lavastamalla ”erityisen suunnitelmallisella tavalla” syyttömän miehen keskusrikospoliisin etsimäksi Pasilan mieheksi.

Aarnion tuomio ei vielä ole lainvoimainen, eli siihen voi hakea valituslupaa.

Hovioikeus määräsi Aarnion ja kaksi hänen rikoskumppaniaan heti vangittaviksi. Aarnio on hovioikeuden nyt antaman tuomion lisäksi saanut lainvoimaisen tuomion niin sanotussa Trevoc-jutussa.

Lue lisää:

Jari Aarniolle 10 vuotta ehdotonta vankeutta

Hovioikeus tuomitsi Jari Aarnion Trevoc-jutussa

Jari Aarnion asianajaja MTV:lle: Oikeus ei ymmärtänyt miten huumepoliisi toimii

Yle: Poliisijohdon syytteet kaikki nurin – kyse historiallisesta rikosjutusta

Hovioikeus tuomitsi vankilaan myös rikollisjärjestö United Brotherhoodissa toimineen Keijo Vilhusen, jonka hovioikeus katsoi syyllistyneen kahteen törkeään huumausainerikokseen yhdessä Aarnion kanssa. Hänen syytteensä hylättiin hovioikeudessa osittain, mutta kymmenen vuoden vankeusrangaistus pysyi voimassa.

Käräjäoikeuden tuomiota muutettiin kahden muun rikoskumppanin osalta. Seija Kortekallio-Lammen seitsemän vuoden vankeusrangaistus aleni hovioikeudessa kahden vuoden ehdottomaksi vankeudeksi ja Mari Romano tuomittiin kolmen vuoden ja kahden kuukauden sijasta kolmeksi vuodeksi vankeuteen.

LUE MYÖS:

Antti Rinne ärähti perussuomalaisille: ”Jos mitään ei tehdä, satoja miljoonia ihmisiä saattaa lähteä liikkeelle sieltä”

Riita ”Isis-naisista” repesi uudelleen – Jihadismin tutkija: ”Tässä viattomuuden moraaliset rajat hämärtyvät”