Valtion sijoitussalkkua hoitavan Solidiumin toimitusjohtajan kuukausipalkka onkin 30 prosenttia enemmän, kuin aiemmin on luultu. Helsingin Sanoma t kertoo printtiversiossaan, että Kari Järviselle on luvattu 30,3 prosentin lisäeläke, joka lasketaan peruspalkan ja bonusten päälle.