Työllisyysasteen trendiluku oli 73,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku oli 6,8 prosenttia.

Tammikuun kausitasoitettujen tietojen mukaan sekä työllisyysasteen trendi että työttömyysasteen trendi ovat nousseet hieman viime kuukausina. Joulukuussa työllisyysasteen trendiluku oli 73,0 prosenttia.

Trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kuvaa tviitissään uusi lukuja ”huikean hyviksi”, mutta toteaa taustalla olevan huolestuttavia hälytysmerkkejä. Piilotyöttömien määrä kasvoi.

Työllisiä oli vuoden 2020 tammikuussa 2 543 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 32 000 ja naisia 14 000 enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 72,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,6 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden tammikuusta 1,6 prosenttiyksikköä 72,6 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä 71,6 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 tammikuussa 196 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 106 000 ja naisia 91 000.

Työttömyysaste oli tammikuussa 7,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden tammikuusta 0,3 prosenttiyksikköä 7,4 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 0,5 prosenttiyksikköä 6,9 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli tammikuussa yhteensä 611 000. Heistä työllisiä oli 239 000 ja työttömiä 59 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 298 000.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli tammikuussa 19,8 prosenttia, mikä oli 3,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 9,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 tammikuussa 1 392 000 eli 57 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 138 000, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2020 lopussa kaikkiaan 252 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli sama kuin edellisen vuoden tammikuussa.