Toimihenkilökeskusjärjestö STTK vaatii oppivelvollisuusiän nostamista yhdellä vuodella. Liiton ehdotuksen taustalla on huoli nuorista, 20–24-vuotiaista miehistä.