Kohuttu EU:n tekijänoikeusdirektiivi on nostanut huolta siitä, että uutisten jako sosiaalisessa mediassa vaikeutuu tai jopa loppuu ja niin sanotut valemediat saavat entistä enemmän näkyvyyttä.

Tämän huolen esittävät tänään sekä tietokirjailija Petteri Järvinen Ylen aamu-tv:ssä että Liberaalipuolueen hallituksen jäsen Aki Kivirinta Puheenvuoro-blogissaan.

”Jatkossa Facebook joutuisi maksamaan esimerkiksi Ylelle siitä, että käyttäjät linkittävät yhtiön uutisia, jos linkissä näkyy pätkä tekstiä tai kuva”, Järvinen kuvasi direktiivin niin sanottua linkkiveroa.

”On kuviteltu, että verkkojätit neuvottelisivat korvauksesta jokaisen nettilehden ja verkkojulkaisijan kanssa. Kuten tiedämme kokemuksesta, tällainen ei tapahdu yleensä kovin nopeasti, eivätkä ne tyydy. Todennäköisesti Facebook, Twitter sekä hakukone Google estävät linkkaamisen jokaiseen tuntemaansa verkkomediaan tai vaativat maksua siitä, että linkin jako mahdollistetaan. Tämä katkaisee täysin nykyiset kävijä- sekä rahavirrat ja pakottaa mediat itsensä maksamaan alustoille, jotta niiden linkit ylipäätään näkyisivät”, kirjoittaa Kivirinta.

Molemmat arvioivat samalla, että valeuutiset leviäisivät tämän seurauksena entistä enemmän.

”Koska pääsy kaupallisten ja sisältöään valvovien medioiden sisältöihin tehdään vaikeammaksi, nostaa se yksityishenkilöiden tuottaman sisällön ja niin sanotut valemediat enemmän näkyville. Tuo laskee auttamatta journalismin tasoa”, Kivirinta kirjoittaa.

”Tässä voi olla sellainen seuraus, että Facebook lopettaa uutisten jakamisen. Tai käy niin että valeuutisten määrä lisääntyy, koska valeuutissaitit eivät tarvitse mitään korvauksia. Ne haluavat vain levittää sanomaansa”, Järvinen sanoi aamu-tv:ssä.

Direktiivi hyväksyttiin Euroopan parlamentissa keskiviikkona. Asian käsittely ei kuitenkaan pääty vielä tähän, vaan se jatkuu Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston välisillä kolmikantaneuvotteluilla, joissa määritellään direktiivin lopullinen sisältö.