Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on huolissaan hallituksen päätösten vaikutuksista erityisesti köyhiin lapsiin.

Hän arvioi, että lasten köyhyys lisääntyy.

–Sipilän perusporvarihallituksen leikkauspäätökset vaikuttavat erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin. Hallitus kumoaa lapsilisän indeksisidonnaisuuden eli jatkossa hintojen noustessa ei lapsilisän taso enää nouse mukana. Lisäksi hallitus kohdistaa heikennyksiä lapsiperheille monelta suunnalta; vanhempainpäivärahaa ja lomakarttumaa leikataan, päivähoitomaksuja sekä pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan, lasten päivähoito-oikeutta rajoitetaan, varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja nostetaan lisäten lasten välistä eriarvoisuutta, Eloranta kertoo Puheenvuoron blogissaan.

Myös työttömyystoimenpiteiden heikennykset ja suunnittellut huononnukset työehtoihin sekä asumiskustannusten nousu ja yleisen asumisen leikkaukset vaikuttavat hänen mukaansa lapsiperheisiin.

–Lapsiperheiden toimeentulon heikentäminen ja palveluista leikkaaminen vaarantavat lasten oikeuksien toteutumisen, erityisesti pienituloisten, monilapsisten ja pienten lasten perheiden sekä yksihuoltajaperheiden kohdalla, jotka ovat suurimmassa köyhyysriskissä, Eloranta kirjoittaa.

Hänen mielestään on ”hälyttävää”, että Pelastakaa Lasten Lapsen ääni 2015 –raportin mukaan köyhyydessä elävät lapset kokevat vaikutusmahdollisuutensa heille tärkeisiin asioihin koulussa, lähiympäristössä ja harrastuksissa selkeästi heikommaksi kuin muut lapset.

Hän nostaa esiin, että Luuppi-tutkimuksen mukaan köyhillä lapsilla on vähemmän harrastuksia ja he tapaavat kavereita harvemmin kuin muut lapset.

–Köyhyyteen liittyvä stigma saattaa sulkea lapsia ulos kaveriverkostoista ja tämä saattaa olla jopa vaikeampi ongelma kuin itse puute rahasta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Toisaalta myös taloudelliset erot määrittävät lapsen osallisuutta ja sosiaalista asemaa kavereiden ja vertaisryhmien joukossa, Eloranta kirjoittaa.