Hyvinvointiala HALI ry on huolissaan siitä, pitääkö hallituksen ajama uusi seitsemän päivän hoitotakuu.

”On hyvä tavoite, että ihmiset pääsisivät hoitoon seitsemän päivän kuluessa. Näin vaivat eivät pääse pitkittymään ja pahenemaan. On kuitenkin tärkeää, että tulevilla hyvinvointialueilla on riittävän vahva velvoite myös noudattaa hoitotakuuta. Nyt riittävää velvoitetta ei lausuntokierrokselle lähteneessä lakiluonnoksessa ole”, sanoo HALIn terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause tiedotteessa.

Kausen mukaan nykylaissa on sama ongelma: asiakkaalla ei ole käytännössä ollut oikeutta hoitoon, jos aikoja ei ole.

"Kunnille ei koidu juurikaan seurauksia siitä, jos hoitoon pääsy venyy. Ne eivät ole myöskään noudattaneet velvoitetta tarjota palveluseteliä tai muuta ostopalvelua asiakkaalle, jolle kunta itse ei pysty tarjoamaan hoitoa takuuajan puitteissa”, Kause sanoo.

Hallitus lähetti viime viikolla lausuntokierrokselle lakiluonnoksensa, jossa perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika laskettuna hoidon tarpeen arviosta lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

”Jos hyvinvointialue ei pysty antamaan palveluja itse, on sen hankittava palvelut muilta palveluntuottajilta. Osana hoidontarpeen arviota on arvioitava sitä, pystyykö hyvinvointialue tuottamaan palvelut itse määräajassa”, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo.

Kausen mielestä yhdessä hoitotakuun kanssa on huolehdittava hoitohenkilökunnan riittävyydestä.

Nykyisen lainsäädännön mukaan määräaika kiireettömään hoitoon pääsyyn on kolme kuukautta.

Uuden hoitotakuun on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa vuonna 2023.