Tämän vuoden kuntavaaleissa naiset tekivät historiaa, kirjoittaa Kuntaliiton tutkimusjohtaja Marianne Pekola–Sjöblom liiton blogissa.

–Nämä kuntavaalit olivat naisten juhlaa, sillä naisia tuli valituksi ennätyssuuri osuus: 39,0 prosenttia. Naiset ovat toki edelleen aliedustettuja, mutta suunta on oikea ja rohkaiseva, Pekola-Sjöblom toteaa.

Osuus vastaa hyvin pitkälle naisehdokkaiden osuutta. Tämän kevään kuntavaaleissa oli kaikkiaan 33 618 ehdokasta, joista naisia oli 39,8 prosenttia eli 13 411. Naiset olivat kuitenkin selvästi miehiä vilkkaampia äänestämään. Äänioikeutetuista naisista äänesti 60,7 prosenttia kun vastaava osuus miehistä oli 56,9 prosenttia.

Naisehdokkaita oli suhteellisesti hieman enemmän kuin syksyn 2012 kuntavaaleissa, jolloin ehdokkaita oli 38,8 prosenttia. Tuolloin valituksi tulleista naisia oli 36,2 prosenttia. Syksyn 2012 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettui 37 124 eri henkilöä ja heistä naisia oli 14 422.

–Naisten menestykseen vaikutti merkittävästi vihreiden vaalimenestys: peräti kaksi kolmesta vihreiden valtuutetusta on tulevalla kaudella nainen, Pekola-Sjöblom kirjoittaa.

–Myös kristillisdemokraattien ja demarien valtuutetuista lähemmäs puolet ovat naisia – niistä SDP:n listalta valittujen naisvaltuutettujen osuus on hieman suurempi kuin osuus ehdokkaista. Perussuomalaisten valtuutettujen joukko on selkeästi miehisin, kun valituksi tulleista naisia on noin joka viides.