Kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.) kiinnittää Puheenvuoron blogissaan huomiota toimeentulotukeen ja sen myöntämisperusteisiin.

Vastuu toimeentulotuen perusosasta siirtyi vuoden vaihteessa kuntien sosiaalitoimilta Kansaneläkelaitokselle. Siirtymävaiheessa on Kasvin mukaanollut ongelmia, eikä hakemuksia ole kyetty käsittelemään lakisääteisessä ajassa. Hän sanoo, että ikävin linjaus koskee lukiolaisten toimeentulotukea.

–Siirtymävaiheen ongelmien varjoon on jäänyt se, että siirron yhteydessä toimeentulotuen myöntämisperusteet ovat muuttuneet. Näin ei ollut tarkoitus käydä. Laki toimeentulotuesta ja lain soveltamisohje eivät muuttuneet, vain vastuu tuen jakamisesta vaihtui. Ehkä ikävin uusi linjaus koskee 18-vuotiaiden lukiolaisten toimeentulotukea. Kansaneläkelaitos edellyttää tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta opintolainen nostamista kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta ennen toimeentulotuen myöntämistä, siis myös lukiolaisilta. Kela laskee toimeentulotuen tarvetta arvioidessaan opintolainan 18-vuotiaan lukiolaisen tuloksi siitä riippumatta, onko hän nostanut opintolainaa vai ei, Kasvi kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman toimeentulotukilain soveltamisohjeen mukaan opintolainan ottamista ei voida kuitenkaan edellyttää nuorilta, jotka opiskelevat sellaisessa koulutuksessa, joka antaa valmiuksia jatko-opintoihin, mutta ei paranna opiskelijan työmarkkinavalmiuksia tai valmista ammattiin.

–Kuntien sosiaalitoimet noudattivat tätä ohjetta, Kansaneläkelaitos ei noudata. Sen sijaan Kansaneläkelaitos noudattaa omaa ohjettaan: ”Lainan hakemista edellytetään sekä ammatillisia opintoja että lukiota suorittavilta”, Kasvi sanoo.

Hänen mukaansa Kelan linjaus estää lukio-opinnot köyhimpien perheiden lapsilta.

–Monet harkitsevat jo aloitettujen lukio-opintojen keskeyttämistä, koska heillä ei yksinkertaisesti ole niihin varaa, Kasvi sanoo.

Kasvi teki Kelan toiminnasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

–Valitettavasti saamassani vastauksessa ei tilanteeseen luvattu korjausta, vaan käytännössä kehotettiin valittamaan saaduista päätöksistä. Kaikilla nuorilla ei yksinkertaisesti ole varaa odottaa valitustensa käsittelyä, saati hallinto-oikeuden päätöstä. He keskeyttävät opintonsa, hän toteaa.