Suomen metsissä muhii vaikea pähkinä. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä on vuosina 2016–2025 yhteensä 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.