Suomen taloustilanteen huonontuessa työttömien määrä sekä maksettujen työttömyysturvaetuuksien ja asumistukien määrät ovat kasvaneet hurjasti.