Tehohoidon koronakuormitus on aiheuttanut HUSin erityisvastuualueelle (HYKS-erva) poikkeustilanteen. HYKS-ervaan kuuluvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lisäksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit.