Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) valmistaso on nostettu täysvalmiuteen. Valmiustaso nostetaan korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen