Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johto näkee valmiuslain tarpeellisena. Vaikka koronavirustartuntojen ja sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän kasvu näyttää taittuneen Uudellamaalla, takeita tilanteen jatkumisesta ei ole.