Suojainten tarve ja kysyntä ovat koronavirusepidemian aikana kasvaneet rajusti. Rajallisen saatavuuden vuoksi suojaintilannetta ennakoidaan Husissa jatkuvasti.

”Kohtuullisesti onnistuneen hankinnan ja tiukan ohjeistuksen ansiosta suojaimia on riittänyt välttämättömään käyttöön”, kertoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Husin tiedotteessa.

Husin suunnitelmana on alusta lähtien ollut suojainten käytön asteittainen laajentaminen heti materiaalitilanteen sen mahdollistaessa. Suojainten käytön laajentamisella pyritään pienentämään riskiä, joka liittyy mahdollisiin oireettomiin tartuttajiin.

”Suojainhankintaan liittyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia erityisesti pitkällä aikavälillä. Olemme kuitenkin päättäneet laajentaa suojainten käyttöä tiettyjen riskiryhmien hoitotilanteisiin, joissa lähikontakti on pitkäkestoinen”, sanoo Mäkijärvi

Päätös koskee osastolla olevia syöpä- ja elinsiirtopotilaita, jotka saavat puolustuskykyä heikentäviä hoitoja.

”On syytä alleviivata, että koronavirusepidemiaan liittyvissä suojain- ja muissa käytännöissä on kyse täydentävistä toimenpiteistä. Normaalitoiminnan suojainohjeet ja muut infektioiden torjuntaan liittyvät erikoissairaanhoidon käytännöt ovat luonnollisesti edelleen voimassa”, jatkaa Mäkijärvi.

Koronaviruksen laajamittainen leviäminen sairaaloissa johtaisi työvoimapulaan ja sairauksien hoidon vaarantumiseen.

”Epidemian sairaaloihin leviämisen estäminen on oltava kaiken lähtökohta, ja sen eteen teemme kaikin keinoin töitä. Siksi suojaimia on kohdistettu ensin koronaviruspotilaiden hoitoon eli sinne missä sairastumisriski on korkein”, painottaa Mäkijärvi.

Suojainten käytön lisäksi sairaaloita, henkilöstöä ja potilaita suojataan koronavirustartunnoilta myös monin muin keinoin. Vierailurajoitukset, ulos sijoitetut drive-in näytteenottopisteet, potilaiden ohjattu sijoittaminen osastoilla ja päivystyksissä ja erillisen koronavirussairaalan perustaminen ovat kaikki osa systemaattista tartuntojen torjuntaa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.