Hus varautuu koronaviruspotilaiden määrän kasvuun kouluttamalla vuodeosastojen henkilökuntaa happihoidon antamiseen sekä leikkaussalihenkilökuntaa tehohoidon avuksi. Henkilöstön koulutukset alkavat tällä viikolla.

Husissa on tehty suunnitelma koronaviruspotilaiden sijoittamisesta eri erikoisalojen sisällä. Tämän lisäksi vuodeosastoja otetaan koronaviruspotilaiden yleiseen käyttöön.

”Hus on etulinjassa ottamassa vastaan koronapotilaita ja haluamme jo tässä vaiheessa lisätä henkilökuntamme valmiuksia hoitaa jokaista koronapotilasta parhaalla mahdollisella tavalla. Hus haluaa myös auttaa muita Suomen terveydenhuollon ammattilaisia tässä haastavassa tilanteessa ja tulemme jakamaan tekemämme koronapotilaan hoidon koulutusmateriaalin kaikkiin sairaanhoitopiireihin”, Husin arviointiylilääkäri, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Anu Maksimow kertoo.

Husin vuodeosastojen henkilökunnan koulutus käynnistyy viikon loppupuolella. Koulutukset järjestetään pääosin verkkokoulutuksena koronan leviämisen estämiseksi. Osalle henkilökuntaa järjestetään simulaatio-opetusta, jotta he pystyvät tukemaan omaa yksikköään.

Leikkaussalihenkilökunnan koulutus on aloitettu maanantaina 23.3. Suunnitelmana on kouluttaa 150 hoitajaa ja lääkäriä kahden viikon kuluessa tehohoitoa tukeviin tehtäviin. Ensimmäisessä vaiheessa koulutetaan Meilahden leikkausosaston henkilökunta.

Leikkaussalihenkilökunnan koulutukseen kuuluu koronapotilaan tehohoidon perusasioita: suojauspukeutuminen, vatsamakuukäännöt ja ventilaattorihoito. Koulutuksen tukena on myös verkko-opiskelumateriaalia.