Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja, kenraalimajuri evp Lauri Puranen pitää julkisuudessa esitettyjä sumutusväitteitä erittäin vakavina.

Hän kirjoittaa blogissaan, että viimeisimpien otsikoiden mukaan Suomen hävittäjähankintaa olisi pyritty ohjaamaan tiettyyn kandidaattiin ja että virkamiehet ovat ”sumuttaneet” poliitikkoja antamalla väärää tai puutteellista tietoa tarkoituksella.

Suomen Kuvalehti kertoi torstaina nimettömän HX-lähteen väitteestä, jonka mukaan hankkeessa olisi suosittu amerikkalaisen Lockheed Martinin F-35-hävittäjää. Lähteen mukaan poliitikoilta olisi pyritty piilottelemaan amerikkalaishävittäjän kalliita käyttökuluja. Keskustelu on ottanut kierroksia uutisen jälkeen ja esimerkiksi hallituspuolue vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo katsoi hävittäjähankinnan korruptoituneen läpikotaisin.

”Nyt pitäisi harkita joko hankinnan keskeyttämistä tai F-35:n sulkemista ulos”, Saramo tviittasi.

Nyt Puranen toivoo, että keskustelua käytäisiin ”vastuullisesti ja faktapohjalta”.

”On selvää, että peli kovenee, kun hankintapäätös lähestyy. Tiedän myös, että hankkeen etenemistä seurataan hyvin tarkasti, kuten kuuluukin. Hankkeen läpivientiin pyritään vaikuttamaan monin motiivein, keinoin ja monelta taholta”, Puranen kirjoittaa blogissaan.

Hän korostaa, että HX-hanketta on edistetty tasapuolisesti ja esimerkiksi eduskunnan valiokuntia on informoitu yhteensä yli 20 kertaa sivuten myös turvaluokiteltua tietoa. Puranen on saanut poikkeuksetta positiivista palautetta valiokunnalta. Purasen mukaan on selkeää, ettei Suomi tule ostamaan HX-järjestelmää, joka ei mahdu hallituksen antamaan raamiin.

”Ylimmälle poliittiselle johdolle on aivan hiljattain esitelty eri kandidaattien tarkennetun tarjouspyynnön vastausten perusteella laadittu tiivistelmä, joka on sisältänyt myös kandidaattien tämänhetkisen käyttö- ja ylläpitokustannusnäkymän. Lopulliset, vertailukelpoiset kustannusarviot voidaan tuottaa vasta, kun lopulliset tarjoukset on vastaanotettu. Mitään numeroita ei siis ole esitetty.”

Puolustusministeriö on valmistellut virkavastuulla poliittiselle johdolle esitellyt tarjouspyyntöjen tulokset Hankkeessa ei ole Purasen mukaan havaittu tarkoitushakuisia vaikuttamisyrityksiä puolustushallinnon sisällä, eikä HX-tarjoajilta ole kantautunut viestiä tasapuolisuuteen liittyvistä ongelmista. HX-hankkeen ulkoisesta laadunvarmistuksesta vastaava Deloitte ei myöskään ole raportoinut tasapuolisuuteen liittyvistä epäkohdista.

Purasen mukaan jokaisen HX-tarjoajan kanssa käydään vuoropuhelua, jonka tavoitteena on muodostaa kunkin konetyypin ympärille Suomen vaatimukset mahdollisimman hyvin täyttävä kokonaisuus. Hanketta valmistelee noin sata Suomen ”parasta ilmasodan, huoltovarmuuden, lentotekniikan ja puolustusmateriaalihankintojen asiantuntijaa virkavastuulla”.

”Kaikilla kandidaateilla on omia erityispiirteitään ja haasteitaan, joiden ratkaisemiseen käytävät neuvottelut luonnollisesti painottuvat. Neuvotteluprosessi on vielä kesken kaikkien tarjoajien kanssa, joten eri kandidaattien välisiä vertailuja ei voi tehdä, eikä niitä ole tehty eikä siten myöskään kenellekään esitelty. Kukaan kandidaateista ei siis ole johdossa eikä kukaan ole viimeisenä, vaan kaikki tekevät töitä oman tarjouksensa kanssa ja hanke tukee kaikkia tarjoajia tasapuolisesti.”

”Hankkeella ratkaistaan Ilmavoimien taistelukyky aina 2060-luvulle asti ja meidän kaikkien hankkeessa työskentelevien vastuu on siksi valtava. Koen väitteet hankkeen läpeensä korruptoituneisuudesta erittäin loukkaaviksi erityisesti hankkeessa työskentelevien henkilöiden puolesta. Tällaiset väitteet vaarantavat myös Suomen mainetta kansainvälisesti.”