Kaikkein parhaita palkkoja saavat suomalaiset ovat yllättäen tyytymättömimpiä palkkoihinsa, kertoo konsulttiyritys T-Median tekemä laaja tutkimus. Korkeampaa palkkaa seuraa yleensä pidempi työaika, mihin hyväpalkkaiset eivät ole tyytyväisiä.

Yli 7000 euroa ansaitsevista 39 prosenttia sanoo työn vievän liikaa aikaa, kun alle 2000 euroa tienaavista samoin ajattelee 21 prosenttia. Tutkimuksessa kartoitettiin nimenomaan korkeasti koulutettujen työelämäasenteita. Kyselyyn vastasi yli 22 000 ihmistä.

Toinen havainto kyselyssä oli se, että työ on isompi osa elämää yli 50-vuotiaille korkeasti koulutetuille työssäkäyville kuin nuoremmille polville. Hyvin tärkeänä työtä pitää 80 prosenttia yli viisikymppisistä, kun alle 30-vuotiaista työllisistä näin ajattelee 70 prosenttia.

Kaksi kolmesta vanhemman polven korkeasti koulutetusta ajattelee useammin myös työnantajan parasta, vaikka se aiheuttaisikin itselle ylimääräistä vaivaa. Alle kolmekymppisistä työnantajansa puolesta uhrautuisi vain 52 prosenttia.