Takuueläkkeen nostosta hyötyisivät muun muassa ihmiset, jotka eivät ole juuri kerryttäneet eläkettä työuran aikana, huomioivat ekonomistit.

Hallitus kertoi keskiviikkona odotetuista suunnitelmista korottaa eläkkeitä, kun se esitti pienten verorahoitteisten eläkkeiden korottamista. Kansaneläkkeen täyttä määrää korotettaisiin 31 eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa.

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan eläkkeiden korotus tulisi esitetyn mallin mukaan koskemaan suhteellisen pientä joukkoa eläkeläisistä, sillä Kelan maksamaa kansaneläkettä ja takuueläkettä saavat vain pienituloisimmat eläkeläiset.

”Alun perin puhuttiin 1 400 euroa kuussa tienaavista eläkkeensaajista, jolloin puhutaan aika tavanomaisista työeläkkeen saajista. Takuueläkkeellä tai pääosin kansaneläkkeellä olevat eläkeläiset ovat ihan erityyppinen ryhmä.”

LUE MYÖS: Antti Rinteen korotuksen raja onkin 1200–1300 €/kk – Tonnin eläkkeellä saa +19€/kk

Ennen eduskuntavaaleja nykyinen pääministeri Antti Rinne (sd) lupasi alle 1400 euron eläkkeisiin 100 euron nettokorotuksen, joka toteutettaisiin useamman vuoden ohjelmalla. Hallitus on saanut aiheen tiimoilta kritiikkiä, sillä nyt näyttää siltä, että lupaus on jäämässä kattamatta.

Uuden esitysluonnoksen perusteella korotukset olisivat sitä suuremmat, mitä pienempi eläke. Esimerkiksi takuueläkkeen täyttä määrää korotettaisiin 50 eurolla kuukaudessa. Toisaalta esimerkiksi 1 000 euron eläkettä nostettaisiin nettona vain 19 eurolla.

Appelqvistin mukaan korotuksen saavien eläkeläisten joukossa on ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta olleet työmarkkinoiden ulkopuolella työuransa aktiiviaikana. Takuueläkkeen saajissa on paljon varsinkin hyvin iäkkäitä naisia, joiden työura on jäänyt miehiä lyhyemmäksi.

Näiden hyvin iäkkäiden ihmisten kohdalla olisi Appelqvistin mukaan todennäköisesti järkevämpää eläkkeen euromääräisen noston sijaan panostaa heitä auttaviin palveluihin, jos tarkoitus on parantaa eläkeläisten hyvinvointia.

Toisaalta takuueläkkeen nostaminen on Appelqvistin mukaan kustannustehokasta.

”Takuueläkkeen nostaminen on verrattain halpaa, kun puhutaan niin pienestä joukosta ihmisiä. Nyt sitä tosin nostetaan niin paljon, että voi kysyä, onko enää jatkossa mielekästä lähteä nostamaan takuueläkettä. Sitä on nostettu jo aikaisemmin muun muassa viime hallituskaudella.”

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki on hieman eri linjoilla. Hän pitää esitystä hallituksen linjan mukaisena.

”Tämä on tehokas keino eläkeläisköyhyyden vähentämiseen. Siinä mielessä nämä instrumentit ovat ihan oikeita, jos tämä on se tavoite.”

Pienien eläkkeiden korottaminen on Kotamäen mukaan myös poliittisesti mielekästä, sillä se on konkreettinen toimi, johon voidaan viitata tulevaisuudessa esimerkiksi pienituloisten asemasta keskusteltaessa.

”Eläkeläiset ovat kasvava äänestäjäryhmä, joten on paineita tehdä asioita eläkeläisten hyväksi.”

Korotusten toteutuessa pienituloisten määrä ja pienituloisuusaste vähentyisi Suomessa hieman.

”Jos pohditaan pienituloisuutta, niin sitä mitataan tulojen ja ostovoiman kautta. Palvelut eivät välttämättä ole kaikkein kustannustehokkain tapa parantaa eläkeläisten asemaa”, toteaa Kotamäki.

Takuueläkkeen nostossa on ongelmansa

Danske Bankin Appelqvist nostaa esille koko työeläkejärjestelmää koskevan legitimiteettiongelman, joka muodostuu, jos pienempien työeläkkeiden ja muiden pienten eläkkeiden taso lähestyvät merkittävästi toisiaan.

”Jos tarpeeksi paljon nostetaan takuueläkettä, aletaan tulla jo jonkinlaiseen kysymykseen siitä, miten koko ikänsä pienituloisissa töissä olleet ja työeläkemaksuja maksaneet pienituloiset eläkeläiset kokevat sen, että he saavat suurin piirtein samanlaisen eläkkeen kuin henkilö, joka ei ole lainkaan tehnyt töitä.”

Takuueläke on eläkettä, jota saa ilman, että on lainkaan kartuttanut työeläkettä.

Appelqvist muistuttaa, että Suomen eläkejärjestelmä on rakennettu ansaintaperiaatteelle, jossa eläkettä maksetaan työuran aikana maksettujen työeläkemaksujen perusteella.

”Nettoeläkkeessä ollaan jo siinä tilanteessa, että eläke-erot ovat aika pieniä. Kun alimpia eläkkeitä nostetaan, niin aletaan lähestyä tasaeläkemallia, jossa suurin osa ihmisistä saa samanlaisen eläkkeen. Se taas on vähän kummallinen tilanne, kun on rakennettu eläkejärjestelmä, joka perustuu ansaintaperiaatteelle.”

Työeläkkeissä jo nykyisellään nousupainetta

Veroilla kustannettavien eläkkeiden lisäksi eläkettä kertyy työuran aikana kerättävien työeläkemaksujen kautta. Ekonomistien mukaan työeläkkeiden korotus olisi haastavaa, sillä nykyinen eläkejärjestelmä on jo nykyisellään paineen alla väestörakenteen vuoksi.

Jos työeläkkeitä korotettaisiin, tarkoittaisi se myös työeläkemaksujen korottamista. Kaikki rahastoidut eläkkeet ovat jo korvamerkitty tulevaisuuteen, ja eläkejärjestelmän sisäistä tulonjakoa on hankala toteuttaa.

”Se on varmaan teknisesti mahdollista, mutta on hyvin epätodennäköistä, että se menisi läpi. Se, että lähdetään jälkikäteen tasaamaan ihmisille karttunutta eläkettä siirtelemällä sitä työeläkejärjestelmän sisällä, on mielestäni huono idea”, Appelqvist sanoo.

Työeläkejärjestelmässä on pitkällä aikavälillä nousupainetta ilman korotuksiakin, koska väestö ikääntyy ja työvoima supistuu.

”Suomen työeläkejärjestelmä ei ole laskelmien mukaan ihan tasapainossa tälläkään hetkellä, vaan siinä on jonkinasteinen maksuvajaus. Rahastoissa ei ole puskuria sentin senttiä. Se, mitä rahastoissa on, on laskettu mukaan. Mikä tahansa muutos, joka nostaisi työeläkkeitä, nostaisi myös työeläkemaksuja”, sanoo Appelqvist.

Samoilla linjoilla on keskuskauppakamarin Kotamäki.

”Jos me näitä nykyisiä rahastoja puretaan, se tarkoittaa, että tulevaisuudessa meillä on vähemmän varaa maksaa eläkkeitä, josta seuraa, että työeläkemaksuja on korotettava. Tässä suhteessa ilmaisia lounaita ei ole”, hän sanoo.

LUE MYÖS: Kokoomuslaiset haukkuvat Rinteen eläkeratkaisun: ”Vedätys” toi vaalivoiton