39–50 prosenttia ravitsemus- ja matkailutoimialojen yrityksistä voi ajautua maksuvaikeuksiin jo kuukaudessa ilman ulkopuolista tukea, arvioi Aalto-yliopiston Rahoituksen laitoksen kolmen tutkijan ryhmä.

Suomen hallitus ilmoitti tällä viikolla pyrkivänsä sulkemaan ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat asiakkailta mahdollisimman nopeasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Joiltakin yrityksiltä liikevaihto on hävinnyt kokonaan tai lähes kokonaan hetkessä.

Vesa Puttosen, Valtteri Heikkalan ja Omar Kharyn raportissa todetaan, että alojen yrityksistä vain 10–15 prosenttia selviäisi ilman tukea tilanteesta, jossa toimialojen jonkinasteinen sulku kestäisi puoli vuotta.

Jo kolmen kuukauden jälkeen matkailu- ja ravintolayrityksistä kassa olisi laskelman mukaan kuivunut 70–80 prosentilla.

Laskelmassa tarkastellaan kahta skenaariota eri pituisina. Maltillisessa skenaariossa oletetaan 70 prosentin pudotus liikevaihdossa ja 20 prosentin kuluranteen sopeutus. Radikaali skenaario olettaa 80 prosentin liikevaihdon laskua ja tilannetta, jossa kuluja ei saada mukautettua.

Laskelman mukaan alojen yritysten yhteenlaskettu kassavaje olisi kuukaudessa maltillisessa skenaariossa 176 miljoonaa ja radikaalissa skenaariossa 314 miljoonaa euroa. Kolmessa kuukaudessa puhuttaisiin maltillisessa skenaariossa 803 miljoonan ja radikaalissa skenaariossa 1,36 miljardin euron kassavajeesta.

Tutkijoiden laskelma perustuu vuoden 2018 tilinpäätöstietoihin ja moniin oletuksiin sekä arvioihin. Esimerkiksi kesäsesongin tärkeää merkitystä majoitus- ja ravintola-alan yrityksille ei ole otettu huomioon. Myös yritysten vuoden 2018 lopulta ilmoittamat kassavarat ovat voineet muuttua. Tutkijat luonnehtivat laskelmaansa ”karkeaksi arvioksi” toimialojen tilanteesta.

”Parhaiten tästä kriisistä tulevat selviämään ketterät yritykset, jotka pystyvät mukauttamaan toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen. Tärkeää on, että yritykset keksivät vaihtoehtoisia tulonlähteitä tai saavat kulurakennettaan joustamaan lyhyellä aikavälillä. Selviytymistä helpottaa myös kevyt kulurakenne, korkea voittomarginaali ja suuret kassavarat. Käteinen todella on kuningas, varsinkin tänään”, tutkijat toteavat raportin johtopäätöksissä.

Matkailu- ja ravintola-aloilla työskentelee noin 90 000 ihmistä. Vuonna 2017 aloilla oli 19 000 yritystä, joiden liikevaihto oli noin 9,7 miljardia euroa. Pelkästään ravintola-alalla yrityksiä on 10 000 ja työntekijöitä 50 000.

Alojen etujärjestö MaRa on vaatinut aloille nyt hallituksen lupaamaa suurempia suoria tukia, jotta yritykset selviävät hengissä rajoitusten yli.

”Valtion perustehtävänä ei ole yritysten suora rahallinen tukeminen. Terveessä taloudessa yrityksiä kaatuu ja uusia yrityksiä syntyy. Mutta nyt taloutemme ei ole terve. Korona on iskenyt Suomessakin talouteen ennen näkemättömällä tavalla. Mutta se ei ole iskenyt jokaiseen kansalaiseen ja yritykseen samalla tavalla”, Aalto-yliopiston tutkijat toteavat raportissa.