Alle 40-vuotiaiden suomalaisten työntekijöiden arvio heidän omasta työkyvystään on heikentynyt nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009, ilmenee työhyvinvointiin keskittyvän ODUMin ja työeläkeyhtiö Varman tekemästä selvityksestä, joka perustuu noin 124 000 henkilön kyselytutkimukseen.