Työllisyystilanne on kokonaisuutena parantunut helmikuussa, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa silti kasvuaan, ilmenee työministeriön katsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä lisääntyi 7 700:lla edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli helmikuun lopussa 58 000 henkilöä.

Tammikuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 58 700 henkilöä, joten hieman positiivista kehitystä on kuitenkin helmikuussa tapahtunut edelliskuukauteen verrattuna. Myös tammikuussa pitkäaikaistyöttömien määrä kuitenkin lisääntyi edellisvuoden tammikuuhun verrattuna.

Työttömien työnhakijoiden määrä on helmikuussa laskenut 26 400:lla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Helmikuun lopulla Suomessa oli 258 900 työtöntä työnhakijaa.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,1 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden helmikuussa.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt ja uusien työpaikkojen määrä lisääntynyt.

Arvion mukaan koko maassa oli voimassa olevien lomautusten piirissä helmikuun lopussa yhteensä noin 30 000 henkilöä, mikä oli noin 35 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.