Aurinkosähkö on Suomen mittakaavassa vielä hyvin vähän hyödynnetty energianlähde. Usein sanotaan, ettei aurinkosähkön käyttö Suomessa kannata vähäisen auringonpaisteen vuoksi. Todellisuudessa aurinkosähköä voitaisiin kuitenkin hyödyntää huomattavasti nykyistä enemmän, sillä päivänvalon määrä kesällä on suuri. Valoisuus onkin tärkeä tekijä aurinkosähkön saatavuudessa; aurinkokennojen puolijohdemateriaalit näet muuntavat auringonvalon sähköksi myös pilvisellä säällä.

Aurinkosähkön käyttö lisääntyy nopeimmin pienissä sovellutuksissa, joissa auringonvalon saatavuus osuu yhteen käyttösesongin kanssa: veneissä, asuntovaunuissa ja kesämökeillä. Mökillä aurinkosähkö on sitä houkuttelevampaa, mitä kauempana sähköverkosta ollaan. Erityisesti saaristossa, jossa merikaapelin vetäminen on kallista, aurinkosähkö on hyvä vaihtoehto.

Kuluttajaviraston mukaan alle tuhannella eurolla voi hankkia mökille peruspaketin, joka tuottaa kesäkaudella riittävästi sähköä valaistukseen, televisioon ja radioon. Isompia järjestelmiä tarvitaan esimerkiksi jääkaapin käyttöön.

Aurinkosähköjärjestelmään kuuluu aurinkopaneeli ja akku sekä asennusjohtoja ja säätimiä. Yleisimmin käytetään 12 V akkuja, jolloin tarvitaan erikoispistorasiat. Mikäli halutaan käyttää vaihtovirtaa, on asennettava lisäksi vaihtosuuntaaja, sillä järjestelmä tuottaa tasavirtaa.

Aurinkokennot voidaan asentaa mihin tahansa sopivan aurinkoiseen paikkaan. Useimmiten kennot asennetaan katolle etelään päin 45 asteen kulmassa, jolloin saadaan paras teho kesällä. Talvikäyttöön kulmaa voidaan muuttaa. Markkinoilla on myös järjestelmiä, joissa paneeli kääntyy auringon kulkusuunnan mukaan. Tällöin järjestelmä on aina optimaalisessa kulmassa aurinkoon nähden, mutta kääntöjärjestelmä vie jonkin verran sähköä ja lisää kustannuksia.

Asennuksen jälkeen järjestelmä tuottaa ilmaista sähköä jopa 30 vuoden ajan, eikä huoltotarvettakaan juuri ole. Euroopan aurinkosähköteollisuuden yhdistyksen Epian mukaan kennojen teho ei merkittävästi laske vuosien kuluessa: 25 vuoden jälkeen tehon arvioidaan olevat 80 prosenttia uuden kennon tehosta.

Tekniikan kehittyminen ja paneelien hinnan lasku yhdessä nousevien sähkönhintojen kanssa ovat lisänneet aurinkosähkön houkuttelevuutta myös alueilla, joilla on pääsy sähköverkkoon. Tällöin aurinkosähköä voidaan käyttää täydentämään ostosähköä, jolloin sähkölasku pienenee.

Aurinkokennoilla voidaan myös korvata rakennusten seinä- ja kattomateriaaleja. Sinisävyiset kennot sopivatkin monen rakennuksen julkisivuksi. Yksi mittavimmista aurinkosähkösovelluksista Suomessa on Helsingin Eko-Viikki, jossa aurinkokennot on integroitu osaksi parvekejulkisivua.

Hankkeessa mukana olevan Helsingin Energian mukaan kennot tuottavat sähköä noin viidesosan vuotuisesta tarpeesta. Tämän vuoden toukokuussa aurinkosähköä tuotettiin reilusti yli puolet talon 39 asunnon kulutuksesta. Kesällä sähköä voidaan saada yli tarpeen, ja ylimäärä syötetään sähköverkkoon, jolloin se on muiden kuluttajien käytettävissä.

Aurinkokennoja kritisoitiin aikaisemmin niiden valmistukseen tarvittavan energiamäärän vuoksi. Epian mukaan nykyiset kennot tuottavat niiden valmistukseen vaadittavan energian ensimmäisen puolentoista – kolmen vuoden kuluessa. Kennomateriaalit voidaan myös kierrättää niiden käyttöajan päätyttyä, jolloin kennojen ympäristövaikutus pienenee.