Kyberturvallisuuden professori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll sanoo, että kun arvioidaan uhkakuvia ja suomalaisten turvallisuutta, on välttämätöntä huomioida ympäristökysymykset niiden suorine ja epäsuorine vaikutuksineen.