Perustusvaliokunta ei ehdi saamaan mietintöään saamelaiskäräjälaista valmiiksi ennen vaalikauden loppua. Hallituksen esitys saamelaiskäräjälain muuttamisesta lähetettiin perustuslakivaliokuntaan 25. marraskuuta, jonka jälkeen valiokunta on kuullut laajasti saamelaisten edustajia ja asiantuntijoita.